Logo
Tri ân khách hàng
PC Điện Biên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân  khách hàng năm 2023

24/02/2024 15:30

PC Điện Biên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân khách hàng năm 2023

PC Điện Biên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân khách hàng năm 2023

Điện lực Tủa Chùa thực hiện sửa chữa, lắp đặt miễn phí, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các khách hàng chuyên dùng trong Tháng tri ân khách hàng năm 2023

29/12/2023 15:36

Điện lực Tủa Chùa thực hiện sửa chữa, lắp đặt miễn phí, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các khách hàng chuyên dùng trong Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Điện lực Tủa Chùa thực hiện sửa chữa, lắp đặt miễn phí, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các khách hàng chuyên dùng trong Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Điện lực Mường Chà thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” năm 2023

28/12/2023 18:18

Điện lực Mường Chà thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” năm 2023

Điện lực Mường Chà thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” năm 2023

Điện lực Điện Biên tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

27/12/2023 16:54

Điện lực Điện Biên tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Điện lực Điện Biên tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ triển khai các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023

27/12/2023 16:35

Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ triển khai các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023

Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ triển khai các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng năm 2023, Điện lực Tủa Chùa trao quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Xá Nhè và Xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa

23/12/2023 10:16

Tháng tri ân khách hàng năm 2023, Điện lực Tủa Chùa trao quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Xá Nhè và Xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa

Tháng tri ân khách hàng năm 2023, Điện lực Tủa Chùa trao quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Xá Nhè và Xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa

ĐIỆN LỰC ĐIỆN  BIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG TRI  ÂN KHÁCH HÀNG” NĂM 2023

20/12/2023 09:36

ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” NĂM 2023

ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” NĂM 2023

Điện lực Điện Biên Đông trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

16/12/2023 17:27

Điện lực Điện Biên Đông trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Điện lực Điện Biên Đông trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

PC Điện Biên hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

10/12/2023 10:24

PC Điện Biên hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

PC Điện Biên hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin: Sửa chữa điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách” và chương trình “Thắp sáng đường quê”

21/11/2022 07:46

Triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin: Sửa chữa điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách” và chương trình “Thắp sáng đường quê”

Triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin: Sửa chữa điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách” và chương trình “Thắp sáng đường quê”

Điện Lực Tuần Giáo thực hiện trao quà tri ân khách hàng

21/11/2022 07:43

Điện Lực Tuần Giáo thực hiện trao quà tri ân khách hàng

Điện Lực Tuần Giáo thực hiện trao quà tri ân khách hàng