Logo
Chuyển đổi số
Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cung ứng điện

10/04/2024 17:06

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cung ứng điện

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cung ứng điện

Hiện đại hóa hệ thống lưới điện tại Công ty Điện lực Điện Biên

07/04/2024 10:29

Hiện đại hóa hệ thống lưới điện tại Công ty Điện lực Điện Biên

Hiện đại hóa hệ thống lưới điện tại Công ty Điện lực Điện Biên

CTKM: TẢI MOMO DÙNG THỬ, RINH QUÀ THẬT TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG

05/04/2024 16:15

CTKM: TẢI MOMO DÙNG THỬ, RINH QUÀ THẬT TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG

CTKM: TẢI MOMO DÙNG THỬ, RINH QUÀ THẬT TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG

Điện lực Mường Chà đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong đơn vị

29/03/2024 15:35

Điện lực Mường Chà đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong đơn vị

Điện lực Mường Chà đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong đơn vị

CTKM "TIẾT KIỆM 20.000 THANH TOÀN ĐIỆN, NƯỚC QUA VNPT MONEY"

28/03/2024 08:11

CTKM "TIẾT KIỆM 20.000 THANH TOÀN ĐIỆN, NƯỚC QUA VNPT MONEY"

CTKM "TIẾT KIỆM 20.000 THANH TOÀN ĐIỆN, NƯỚC QUA VNPT MONEY"

Công ty Điện lực Điện Biên chuyển đổ số trong công tác sản xuất kinh doanh

26/03/2024 22:00

Công ty Điện lực Điện Biên chuyển đổ số trong công tác sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Điện Biên chuyển đổ số trong công tác sản xuất kinh doanh

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Điện Biên chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

26/03/2024 21:50

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Điện Biên chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Điện Biên chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Điện lực Tuần Giáo đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

26/03/2024 21:43

Điện lực Tuần Giáo đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Điện lực Tuần Giáo đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NĂM 2024

18/03/2024 21:43

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NĂM 2024

Điện lực Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm 2024

18/03/2024 21:39

Điện lực Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm 2024

Điện lực Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm 2024

Điện lực Tuần Giáo hoàn thành công tác vệ sinh rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao trước mùa nắng nóng năm 2024

18/03/2024 21:22

Điện lực Tuần Giáo hoàn thành công tác vệ sinh rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao trước mùa nắng nóng năm 2024

Điện lực Tuần Giáo hoàn thành công tác vệ sinh rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao trước mùa nắng nóng năm 2024

CTKM: VNPT MONEY THANH TOÁN ĐIỆN NGAY TÍCH ĐIỂM LIỀN TAY

14/03/2024 14:11

CTKM: VNPT MONEY THANH TOÁN ĐIỆN NGAY TÍCH ĐIỂM LIỀN TAY

CTKM: VNPT MONEY THANH TOÁN ĐIỆN NGAY TÍCH ĐIỂM LIỀN TAY

CTKM: THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN NHẬN COMBO -  TIỆN

14/03/2024 14:01

CTKM: THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN NHẬN COMBO - TIỆN

CTKM: THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN NHẬN COMBO - TIỆN

Công ty Điện lực Điện Biên đảm bảo công tác an toàn, an ninh hệ thống thông tin

11/03/2024 16:40

Công ty Điện lực Điện Biên đảm bảo công tác an toàn, an ninh hệ thống thông tin

Công ty Điện lực Điện Biên đảm bảo công tác an toàn, an ninh hệ thống thông tin

PC Điện Biên huy động mọi nguồn lực, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

29/02/2024 17:07

PC Điện Biên huy động mọi nguồn lực, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

PC Điện Biên huy động mọi nguồn lực, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Điện lực Điện Biên phối hợp thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị CBM đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định

02/02/2024 16:02

Điện lực Điện Biên phối hợp thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị CBM đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định

Điện lực Điện Biên phối hợp thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị CBM đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định

Điện lực Tủa Chùa thay thế công tơ định kỳ năm 2024

31/01/2024 17:43

Điện lực Tủa Chùa thay thế công tơ định kỳ năm 2024

Điện lực Tủa Chùa thay thế công tơ định kỳ năm 2024

Điện lực Mường Nhé phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị Flycam, camera nhiệt trong quá trình kiểm tra hành lang tuyến

30/01/2024 17:13

Điện lực Mường Nhé phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị Flycam, camera nhiệt trong quá trình kiểm tra hành lang tuyến

Điện lực Mường Nhé phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị Flycam, camera nhiệt trong quá trình kiểm tra hành lang tuyến

Thanh toán tiền điện qua Website Chăm sóc khách hàng – Tiện lợi, nhanh chóng và chính xác

31/12/2023 15:44

Thanh toán tiền điện qua Website Chăm sóc khách hàng – Tiện lợi, nhanh chóng và chính xác

Thanh toán tiền điện qua Website Chăm sóc khách hàng – Tiện lợi, nhanh chóng và chính xác

PC Điện Biên đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử có đo xa thay thế công tơ cơ khí

20/12/2023 09:51

PC Điện Biên đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử có đo xa thay thế công tơ cơ khí

PC Điện Biên đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử có đo xa thay thế công tơ cơ khí