Logo
Ban lãnh đạo

    

  Ông: Trần Đức Dũng - Ths Quản lý kinh tế
  Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

  Ông: Phan Ngọc Khánh - Ths Quản lý kinh tế
  Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên

    

    Ông: Tao Văn Pắn - Ths Quản lý kinh tế
     Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.


  Ông: Nguyễn Thế Hùng - Ths Quản lý kinh tế
     Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

   Ông: Vũ Đức Phong - Kỹ sư Điện
   Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên 

  Ngày đăng: 23/03/2023

  Bài viết khác

  Ban biên tập web

  Lịch sử phát triển

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  Ngành nghề kinh doanh

  Ngành nghề kinh doanh