Logo
Ngành điện
EVN và tỉnh Điện Biên họp gỡ vướng cho các dự án đầu tư xây dựng điện

09/03/2024 20:25

EVN và tỉnh Điện Biên họp gỡ vướng cho các dự án đầu tư xây dựng điện

EVN và tỉnh Điện Biên họp gỡ vướng cho các dự án đầu tư xây dựng điện

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

04/03/2024 07:53

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

Danh sách đơn vị Điện lực trực thuộc EVNNPC được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công

29/02/2024 16:58

Danh sách đơn vị Điện lực trực thuộc EVNNPC được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công

Danh sách đơn vị Điện lực trực thuộc EVNNPC được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công

Nghị định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

29/02/2024 16:53

Nghị định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghị định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB thanh lý đợt 2/2023

13/11/2023 08:34

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB thanh lý đợt 2/2023

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB thanh lý đợt 2/2023

Chương trình KM trên Viettel Monney dành cho khách hàng Điện

02/11/2023 11:16

Chương trình KM trên Viettel Monney dành cho khách hàng Điện

Chương trình KM trên Viettel Monney dành cho khách hàng Điện

Thanh toán tiền điện qua ví điện tử Momo

02/11/2023 10:57

Thanh toán tiền điện qua ví điện tử Momo

Thanh toán tiền điện qua ví điện tử Momo

Đảm bảo cung cấp điện trước diễn biến bất thường của thời tiết

30/10/2023 17:36

Đảm bảo cung cấp điện trước diễn biến bất thường của thời tiết

Đảm bảo cung cấp điện trước diễn biến bất thường của thời tiết

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng đợt 2 năm 2022

25/10/2023 11:32

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022

12/09/2023 15:47

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

16/05/2023 14:06

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

Mức tăng giá điện 3% ảnh hưởng ra sao tới đời sống người dân và nền kinh tế?

05/05/2023 07:50

Mức tăng giá điện 3% ảnh hưởng ra sao tới đời sống người dân và nền kinh tế?

Mức tăng giá điện 3% ảnh hưởng ra sao tới đời sống người dân và nền kinh tế?

Quy định của Bộ Công thương về giá bán điện từ ngày 4/5/2023

04/05/2023 17:26

Quy định của Bộ Công thương về giá bán điện từ ngày 4/5/2023

Quy định của Bộ Công thương về giá bán điện từ ngày 4/5/2023

Điều chỉnh giá bán điện lẻ bình quân từ ngày 04/5/2023

04/05/2023 13:57

Điều chỉnh giá bán điện lẻ bình quân từ ngày 04/5/2023

Điều chỉnh giá bán điện lẻ bình quân từ ngày 04/5/2023

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng năm 2022

14/03/2023 11:06

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng năm 2022

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo kết quả thi tuyển dụng năm 2022

Fitch Ratings phỏng vấn đánh giá tín nhiệm quốc tế năm 2022 đối với EVNNPC

14/03/2023 08:21

Fitch Ratings phỏng vấn đánh giá tín nhiệm quốc tế năm 2022 đối với EVNNPC

Fitch Ratings phỏng vấn đánh giá tín nhiệm quốc tế năm 2022 đối với EVNNPC