Logo
Lịch sử phát triển

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN
  30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

   
  Công ty Điện lực Điện Biên tiền thân là Điện lực Lai Châu cũ, được thành lập tháng 4 năm 1990, năm 2004 đổi tên thành Điện lực Điện Biên  do chia tách thành hai Điện lực: Điện lực Điện Biên và Điện lực Lai Châu theo quyết định số: 47/QĐ-EVN-HĐQT ngày 20 tháng 2 năm 2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 14/4/2010, Điện lực Điện Biên chuyển đổi mô hình tổ chức thành Công ty Điện lực Điện Biên theo quyết định số: 223/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
   
  Công ty Điện lực Điện Biên là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có trụ sở tại số 904 - đường Võ Nguyên Giáp- Thành phố Điện Biên Phủ-Tỉnh Điện Biên. Mô hình tổ chức gồm Cơ quan văn phòng Công ty và 7 Điện lực, 2 đơn vị phụ trợ ( Phân xưởng phát điện và Đội QLVHLĐ Cao thế)
   
  Công ty Điện lực Điện Biên có chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý vận hành hệ thống lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn 7 huyện, 1 thị xã và thành phố Điện Biên phủ.
   
  Ngoài ra, Công ty Điện lực Điện Biên còn có chức năng, nhiệm vụ sau:
   
  - Xây dựng và sửa chữa, cải tạo lưới điện.
   
  - Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và dụng cụ đo điện.
   
  - Sửa chữa Máy biến áp lực.
   
  - Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện phân phối (đến35 KV)
   
  - Tư vấn giám sát thi công trình đến 110 KV
   
  - Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác …
   
  Trong những năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Điện Biên không ngừng phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp, vượt mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế - chính trị - xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp "Công nghiệp hoá và hiện đại hoá" đất nước.
   
  Nhìn lại chặng đường  đã qua, Công ty Điện lực Điện Biên đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành điện Việt Nam. Các thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ tạo dựng cho những thế hệ đi sau một nền tảng vững chắc. CBCNV Công ty Điện lực Điện Biên luôn trân trọng,  quyết tâm phấn đấu và phát huy truyền thống quý báu đó để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh.
   
  Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Điện Biên đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và các cấp Bộ ngành, địa phương khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua:
   
  - 02 Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba
   
  - 02 Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH và thành tích đền ơn đáp nghĩa
   
  - 03 Bằng khen của Bộ Công nghiệp
   
  - 02 Bằng khen của Bộ công an về thành tích bảo vệ an ninh tổ quốc
   
  - 02 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 cờ chuyên đề về thành tích An toàn bảo hộ lao động.
   
  - 08 Bằng Khen của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
   
  - 120 Bằng khen của UBND Tỉnh cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Điện lực Điện Biên.
   
  - 03 Bằng khen của Quân khu 2  về thành tích dân quân tự vệ.
   
  - 01 Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  - Nhiều giấy khen của các cấp, các ngành địa phương và cơ quan chủ quản cấp trên cho các tập thể và cá nhân trong Công ty Điện lực Điện Biên.

  Ngày đăng: 06/12/2022

  Bài viết khác