Logo
Thông cáo báo chí
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024, nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2024

19/04/2024 07:36

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024, nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2024

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024, nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2024

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định

19/04/2024 07:30

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định

Tình hình hoạt động Quý I năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 4/2024

03/04/2024 15:13

Tình hình hoạt động Quý I năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 4/2024

Tình hình hoạt động Quý I năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 4/2024

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2024

01/04/2024 19:50

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2024

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2024

EVN và các đơn vị tích cực hưởng ứng Giờ trái đất 2024

29/03/2024 11:28

EVN và các đơn vị tích cực hưởng ứng Giờ trái đất 2024

EVN và các đơn vị tích cực hưởng ứng Giờ trái đất 2024

EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2

15/02/2024 10:45

EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2

EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

16/01/2024 15:02

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

31/12/2023 15:06

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

TCBC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

TCBC EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 6 đơn vị thành viên được Fitch Ratings nâng xếp hạn tín nhiệm lên mức BB+

26/12/2023 07:44

TCBC EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 6 đơn vị thành viên được Fitch Ratings nâng xếp hạn tín nhiệm lên mức BB+

TCBC EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 6 đơn vị thành viên được Fitch Ratings nâng xếp hạn tín nhiệm lên mức BB+

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11/2023, nhiệm vụ công tác tháng 12/2023

14/12/2023 16:35

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11/2023, nhiệm vụ công tác tháng 12/2023

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11/2023, nhiệm vụ công tác tháng 12/2023

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2023

11/12/2023 10:55

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2023

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2023

TCBC: Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

01/12/2023 15:10

TCBC: Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

TCBC: Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

14/11/2023 11:10

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

09/11/2023 16:38

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

24/10/2023 09:57

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

13/10/2023 07:33

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

07/10/2023 09:24

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

07/10/2023 09:19

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

30/09/2023 16:52

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN

22/09/2023 13:56

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN