Logo
Thông cáo báo chí
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

14/11/2023 11:10

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

09/11/2023 16:38

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9/11/2023

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

24/10/2023 09:57

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

EVNNPC thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị thuộc địa bàn 27 tỉnh miền Bắc

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

13/10/2023 07:33

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

07/10/2023 09:24

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

07/10/2023 09:19

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

EVN tổ chức phát động thi công công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

30/09/2023 16:52

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2023

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN

22/09/2023 13:56

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN

EVN: Tiếp tục xuất hiện trang Web giả mạo thương hiệu EVN

EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2023

14/09/2023 07:39

EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2023

EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2023

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9/2023

06/09/2023 11:12

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9/2023

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9/2023

Ảnh hưởng của diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đến vận hành nguồn và lưới điện

09/08/2023 07:51

Ảnh hưởng của diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đến vận hành nguồn và lưới điện

Ảnh hưởng của diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đến vận hành nguồn và lưới điện

EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

09/08/2023 07:49

EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng các nhiệm vụ ứng phó với bão Talim (bão số 1 năm 2023)

18/07/2023 14:31

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng các nhiệm vụ ứng phó với bão Talim (bão số 1 năm 2023)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng các nhiệm vụ ứng phó với bão Talim (bão số 1 năm 2023)

EVN khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ ứng phó cơn bão đầu tiên của năm 2023 (TALIM)

18/07/2023 14:28

EVN khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ ứng phó cơn bão đầu tiên của năm 2023 (TALIM)

EVN khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ ứng phó cơn bão đầu tiên của năm 2023 (TALIM)

TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

18/07/2023 14:17

TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

TCBC EVN: Các nhà máy điện cần điều chỉnh công suất phát điện phù hợp diễn biến thủy văn thực tế trong mùa lũ chính vụ

10/07/2023 15:12

TCBC EVN: Các nhà máy điện cần điều chỉnh công suất phát điện phù hợp diễn biến thủy văn thực tế trong mùa lũ chính vụ

TCBC EVN: Các nhà máy điện cần điều chỉnh công suất phát điện phù hợp diễn biến thủy văn thực tế trong mùa lũ chính vụ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

30/06/2023 22:52

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tình hình cung cấp điện miền Bắc sẽ cơ bản đảm bảo từ ngày 23/6/2023

23/06/2023 16:48

Tình hình cung cấp điện miền Bắc sẽ cơ bản đảm bảo từ ngày 23/6/2023

Tình hình cung cấp điện miền Bắc sẽ cơ bản đảm bảo từ ngày 23/6/2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2023, nhiệm vụ công tác tháng 6/2023

23/06/2023 16:46

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2023, nhiệm vụ công tác tháng 6/2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2023, nhiệm vụ công tác tháng 6/2023

EVN làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện

23/06/2023 16:44

EVN làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện

EVN làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện