Logo
Điện lực Tủa Chùa thực hiện sửa chữa, lắp đặt miễn phí, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các khách hàng chuyên dùng trong Tháng tri ân khách hàng năm 2023

  Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2023), Điện lực Tủa Chùa đã triển khai các hoạt động thiết thực, hướng tới khách hàng và góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh ngành Điện đối với xã hội và cộng đồng.


  Trong các ngày từ 19 đến 27 tháng 12 năm 2023, Điện lực Tủa Chùa đã tổ chức các hoạt động trong tháng “Tháng tri ân khách hàng” như sửa chữa, lắp đặt miễn phí nhân công, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các khách hàng chuyên dùng.

  Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, ngay từ tháng 11/2023 Điện lực Tủa Chùa đã triển khai thực hiện nhiều chương trình thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện. Trong đó tập trung vào các hoạt động hướng đến khách hàng và cộng đồng như: Các chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; vệ sinh công nghiệp miễn phí Trạm biến áp cho các khách hàng  Trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2023, Điện lực Tủa Chùa đã thực hiện hỗ trợ cấp điện mới, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ cho 25 khách hàng sử dụng điện tại khu vực xã Mường Báng, xã Xá Nhè của huyện Tủa Chùa. Thực hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí cho 10 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng trên địa bàn huyện. Thực hiện hỗ trợ cấp điện mới miễn phí nhân công cho 12 khách hàng đăng ký lắp điện mới. Đơn vị đã triển khai việc hướng dẫn tuyên truyền về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất cho hơn 500 khách hàng để khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

  Đây là các chương trình hướng tới người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện thể hiện trách nhiệm, tăng cường khả năng gắn kết của EVN với cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. 

  Quốc Khánh

  Ngày đăng: 29/12/2023