Logo
Chương trình ưu đãi “Thanh toán tự động hóa đơn nhận ngay ưu đãi”

  1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (sau đây gọi là “Techcombank”)
  2. Tên chương trình khuyến mại: Thanh toán tự động hóa đơn nhận ngay ưu đãi
  3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
  4. Hình thức khuyến mi: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023 hoặc cho đến khi hết ngân sách chương trình khuyến mại (tùy sự kiện nào đến trước).
  6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ thanh toán trên ứng dụng Techcombank Mobile.
  7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền.
  8. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân thuộc nhóm sau
  1. Khách hàng nhóm 1: Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Khách hàng đang có hoặc mở mới tài khoản thanh toán tại Techcombank, sử dụng dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank trên ứng dụng Techcombank Mobile và nhận được thông báo voucher trên ứng dụng Techcombank Mobile.
  • Khách hàng thuộc nhóm  154,910 khách hàng nhóm 1 đầu tiên sử dụng Voucher.
  1. Khách hàng Nhóm 2: Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Khách hàng đang có hoặc mở mới tài khoản thanh toán tại Techcombank, sử dụng dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank trên ứng dụng Techcombank Mobile
  • Đăng ký sử dụng lần đầu thành công tính năng thanh toán tự động hóa đơn trên ứng dụng Techcombank Mobile trong thời gian khuyến mại.
  1. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

  Hạng mục

  Quà tặng

  Trị giá quà tặng tối đa (VND)

  SL quà tặng/người/lượt khuyến mại

  Tổng SL quà tặng

  Tổng (VND)

  Khách hàng đáp ứng điều kiện nhóm 1

  Tiền

  50,000

  01

  154,910

  7,745,500,000

  Khách hàng đáp ứng điều kiện nhóm 2

  50,000

  02

  164,970

  8,248,500,000

  TỔNG

   

  15,994,000,000

               

   

  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (toàn quốc):  15,994,000,000 VND (Bằng chữ: Mười lăm tỉ chín trăm chín mươi tư triệu đồng./.)

  1. Nội dung và Thể lệ chi tiết của Chương trình khuyến mại:
   1. Khi khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện 1 của chương trình này theo thông báo của Techcombank, khách hàng sẽ được tặng tiền có giá trị tương ứng với 50% giá trị hóa đơn thanh toán qua ứng dụng Techcombank Mobile nhưng tối đa không quá 50.000VND.
   2. Khi khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện 2 của chương trình này theo thông báo của Techcombank, khách hàng sẽ được tặng tiền có giá trị tương ứng với 50% giá trị hóa đơn thanh toán qua ứng dụng Techcombank Mobile nhưng tối đa không quá 100.000VND.
   3. Mỗi khách hàng chỉ được hưởng 01 lần ưu đãi của chương trình khuyến mại này và không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi mở mới tài khoản khác của Techcombank trong thời gian Chương trình khuyến mại này.
   4. Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc khi hết ngân sách chương trình khuyến mại tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước và sẽ được Techcombank thông báo trên website của Techcombank (https://www.techcombank.com.vn).
  1. Quy trình, cách thức, và thủ tục nhận thưởng:
  1. Đối với khách hàng nhóm 1:
  • Sử dụng tính năng thanh toán hóa đơn trên Techcombank Mobile và lựa chọn Voucher áp dụng;
  • Hóa đơn của Khách hàng được thanh toán thành công;
  • Voucher còn thời hạn sử dụng;
  • Khách hàng thuộc danh sách 154,910 khách hàng nhóm 1 đầu tiên sử dụng Voucher.
  1. Đối với khách hàng nhóm 2:
  • Trừ các trường hợp Techcombank xác định có dấu hiệu trục lợi, gian lận, trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm Khách hàng thỏa mãn điều kiện nhóm 2, Khách hàng sẽ được nhận Voucher ghi nhận giá trị tiền được tặng theo Thể lệ này tại ứng dụng Techcombank Mobile và ghi nhận lượt khuyến mại.
  • Khi khách hàng sử dụng tính năng thanh toán hóa đơn trên Techcombank Mobile và lựa chọn Voucher áp dụng (Voucher còn hiệu lực) thì sau khi hóa đơn của Khách hàng được thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động tặng tiền có giá trị ghi nhận trên Voucher vào tài khoản khách hàng.
  1. Voucher sẽ ghi nhận giá trị tiền được tặng theo Thể lệ này và thời hạn sử dụng.
  2. Techcombank không có nghĩa vụ gửi lại Voucher cho Khách hàng trong bất cứ tình huống nào, bao gồm nhưng không giới hạn Voucher hết hạn sử dụng.
  3. Kể từ thời điểm Techcombank chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng, Techcombank đã hoàn thành việc thực hiện Chương trình khuyến mại này với Khách hàng.
  4. Khách hàng cần đảm bảo việc sử dụng đúng số điện thoại đã đăng ký với Techcombank để được nhận đầy đủ thông báo liên quan đến Chương trình này. Techcombank không chịu trách nhiệm trong quá trình trả thưởng khi Khách hàng không nhận được thông báo trả thưởng qua số điện thoại đã đăng ký với Techcombank do số điện thoại của Khách hàng bị khóa, hủy hoặc thay đổi sang số điện thoại khác không đúng với số điện thoại đã đăng ký.
  5. Quy trình tặng thưởng nêu trên có thể được thay đổi tùy theo quyết định của Techcombank từng thời kỳ và được công bố/thông báo trên trang chủ Techcombank
  1. Quy định về thời hạn trao thưởng và đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan chương trình khuyến mại:
  • Thời hạn cuối cùng Techcombank có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 45 ngày kể từ kết thúc chương trình.
  • Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

                          Địa chỉ: Số 6 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

                          Điện thoại: 024. 3944 6368

  • Thời hạn để Techcombank tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về kết quả của chương trình khuyến mại muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.
  1. Các quy định khác:
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm/không thỏa bất kỳ điều kiện nào của Chương trình.
  • Nếu được sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương  ứng của Techcombank và  những công ty liên kết sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương  ứng của Techcombank và  những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử  dụng  Quà  tặng  ngoại trừ  những trách nhiệm được luật pháp quy định.
  • Thể lệ chương trình khuyến mại được công bố trên website của Techcombank (https://www.techcombank.com.vn). Techcombank được quyền sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ này và các quy định có liên quan. Nội dung thể lệ điều chỉnh sẽ được công bố trên website của Techcombank.
  • Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại đồng ý nhận các thông báo ưu đãi qua các kênh truyền thông (SMS/ Email/ Banner điện tử/ trang xã hội…) của Techcombank và đối tác thứ ba để truyền thông cho chương trình.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, thì các bên được quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Ngày đăng: 25/04/2023

  Bài viết khác

  MỞ VNPT MONEY - NHẬN NGAY VOUCHER 45.000VNĐ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN

  Từ ngày 01/04 đến 31/05/2023: Mở VNPT Money – nhận ngay voucher 45.000VNĐ thanh toán tiền điện 🔥 Mở mới miễn phí VNPT Money: Nhận ngay combo siêu hời, không thể bỏ lỡ !!! 👉🏻 Thẻ quà tặng tới 45K để giảm trừ khi thanh toán tiền điện 👉🏻 Thêm phương thức thanh toán tiền điện mới vừa nhanh vừa tiện

  Hạ nhiệt hóa đơn mùa hè với combo thẻ quà 20.000Đ từ MoMo

  Từ ngày 04/04 đến 05/05/2023: Hè nắng nóng làm “bốc hỏa” hóa đơn? Để MoMo giúp bạn hạ nhiệt với combo quà dìu dịu. Từ 04/4, MoMo tặng bạn combo thẻ quà 20.000Đ thanh toán hóa đơn trên MoMo.

  Vi vu du lịch - Rinh quà lên đến 1.000.000Đ khi thanh toán hóa đơn Điện cùng MoMo

  Từ ngày 05/04 đến 05/05/2023: Dẹp gọn hóa đơn ĐIỆN, vi vu chơi hè cùng MoMo khi thanh toán hóa đơn bất kỳ trên MoMo, bạn sẽ có cơ hội trúng thẻ quà Du lịch - Đi lại đến 1.000.000Đ

  Hội nghị trực tuyến hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NGÀY VÀNG VIETTEL MONEY

  Cơ hội nhận quà thưởng lên tới 1 cây vàng, giá trị là 67.100.000 đồng

  Điện lực Tuần Giáo đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

  Điện lực Điện Biên đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

  Nhờ những ứng dụng thanh toán điện tử, chỉ cần vài bước “chạm tay” vào điện thoại, khách hàng nhanh chóng thực hiện các giao dịch thanh toán tiền điện và các dịch vụ điện mà không cần trực tiếp đến các điểm thu.

  Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Điện Biên chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

  Công ty Điện lực Điện Biên chuyển đổ số trong công tác sản xuất kinh doanh

  Điện lực Tủa Chùa hoàn thành công tác vệ sinh rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao trước mùa nắng nóng năm 2023

  Thanh toán tiền điện qua Website Chăm sóc khách hàng – Tiện lợi, nhanh chóng và chính xác

  Công ty Điện lực Điện Biên - Hướng dẫn quản lý vận hành phần mềm quản lý công việc

  CTKM "TIẾT KIỆM 20.000 THANH TOÀN ĐIỆN, NƯỚC QUA VNPT MONEY"

  Điện lực Tuần Giáo đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

  Tải app nhanh tay nhận ngay quà chất với Paytech

  Điện lực Mường Chà đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong đơn vị

  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nắng nóng

  Để hạn chế tối đa và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng về tiền điện tăng cao trong mùa hè năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Điện Biên đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát sản lượng tiêu thụ điện năng của khách hàng ngay từ khâu ghi chỉ số và nhận số liệu thu về từ hệ thống đo xa.

  Bộ TT&TT khuyến cáo cách nhận diện cách lừa đảo bằng video deepfake

  Quẩy hè nhiệt với combo quà 60.000Đ thanh toán hóa đơn cho bạn mới

  MỞ VNPT MONEY - TẶNG 3 VOUCHER KHUYẾN MẠI