Logo
PC Điện Biên thực hiện chủ đề năm của EVN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

  Có thể nói, ứng dụng công nghệ số trong quá trình cung cấp dịch vụ rồi sẽ trở thành xu thế tất yếu của xã hội nói chung, ngành Điện nói riêng. Với mục tiêu không ngừng cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ điện, nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng về những tiện ích vượt trội của các dịch vụ điện trực tuyến. Tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, tạo ra nhiều giá trị tiện ích hơn nữa để phục vụ khách hàng.

  Ông Tao Văn Pắn – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giúp cho Công ty tối ưu hóa các nguồn lực hiện có cũng như nâng cao hiệu quả trong SXKD. Thực hiện chủ đề năm của EVN được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của mỗi cán bộ, công nhân viên. Do đó hoạt động này phải được diễn ra xuyên suốt và có tính chiến lược lâu dài vì nó ảnh hưởng tới mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về tiết kiệm, chống lãng phí được đưa ra trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty phải bảo đảm thực chất, có cơ sở”. 


  Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được hiệu quả cao, Công ty Điện lực Điện Biên triển khai mạnh mẽ các giải pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện. Quản lý định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị đồng thời đảm bảo đạt kế hoạch giao.
  Công ty cũng đã tổ chức đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện; xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện. Cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới để tăng sản lượng và doanh thu. Đến nay, toàn bộ hoạt động của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đều được điều khiển một cách thống nhất và hiệu quả từ Trung tâm Điều khiển xa (Công ty Điện lực Điện Biên) qua các phần mềm quản lý lưới điện.
   
  Hoạt động của các trạm biến áp và hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được giám sát thông qua Trung tâm Điều khiển xa


  Việc triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử; cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; thanh toán chi phí dịch vụ điện không dùng tiền mặt được Công ty chú trọng. Tính đến tháng 10 năm 2023, 9.718/9.718 dịch vụ thực hiện theo phương thức điện tử; 100% dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 75,13%; tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng đạt 50,38%. Gửi tin 12.954 nhắn tới khách hàng sử dụng điện qua hệ thống SMS và Zalo. Thông qua việc sử dụng tin nhắn Zalo thay cho tin nhắn SMS như trước đây đã góp phần làm giảm chi phí chung của đơn vị. Trong tháng 10/2023 toàn Công ty phát triển được 631 khách qua Zalo, lũy kế 10 tháng Công ty phát triển được 11.188 khách hàng qua Zalo. Tỷ lệ khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo đạt 74.934 khách hàng đạt 52,61% cao hơn 1,51% so với Kế hoạch giao năm 2023.
  Để tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023, Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm điện. Theo đó, đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, trụ sở văn phòng, trường học, các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực hiện giảm 10% lượng điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ. Đối với chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng cho phù hợp. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ điều khiển tự động, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, đảm bảo tiết kiệm điện năng 10%, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn. Với sự sát sao chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và sự chia sẻ của mỗi doanh nghiệp, mỗi gia đình, người dân đã góp phần giúp Công ty Điện lực Điện Biên đảm bảo an toàn cấp điện trong thời gian vừa qua. Tính đến 31/10/2023, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 5 triệu kWh điện, mục tiêu đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 yêu cầu tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ.

   

   
  Tập trung đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả giám sát tài chính; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Trọng tâm là tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm…
  Chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng, Công ty tăng cường ưu tiên đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn đã được phê duyệt. Cùng với đó, Công ty cho đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu. Công ty Điện lực Điện Biên phấn đấu tiết kiệm 10% trong công tác đấu thầu.


  Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Công ty tiếp tục tăng cường xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ quản lý các cấp và người lao động trực tiếp sản xuất để đáp ứng yêu cầu công việc. Tổ chức thường xuyên sát hạch trình độ, kỹ năng của người lao động để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình quy định. tổ chức phân bố nguồn lao động hợp lý, thực hiện KPI trong từng vị trí công việc.

  Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tiết kiệm triệt để, sử dụng hiệu quả các khoản chi thường xuyên như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động và tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

  Bằng kế hoạch và các giải pháp đồng bộ, Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện hiệu quả công tác “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” theo chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhờ đó, những tháng đầu năm 2023, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Thu Huyền
   

  Ngày đăng: 21/11/2023