Logo
PC Điện Biên nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí

  Với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của ngành điện. Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã đề ra nhiều giải pháp trên các lĩnh vực SXKD của đơn vị.
  Ông Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, cho biết: Chủ đề năm 2023 của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, do đó ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động triển khai kế hoạch các chỉ tiêu về tiết kiệm, chống lãng phí, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện.
  Trong đó các lĩnh vực trọng tâm được PC Điện Biên đẩy mạnh thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trong năm 2023 gồm: Đấu thầu trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; Quản lý điều hành sản xuất; Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ tài sản; Quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động.
  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đấu thầu mua sắm VTTB, tài sản, hàng hóa dịch vụ, xây lắp và các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn: 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện tổng số 33 gói thầu trong đó: lĩnh vực hàng hóa là 6/33 gói thầu; Tư vấn 15/33 gói thầu; xây lắp 12/33 gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu 5,13% đạt chỉ tiêu KH Tổng công ty giao (5%). Thực hiện tiết kiệm trong quản lý điều hành: Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc họp về điều hành sản xuất… được thực hiện theo hình thức trực tuyến, kiểm soát chặt chẽ các chi phí quản lý như văn phòng phẩm, chi tiêu nội bộ…


  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong SXKD

   

  Quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động: Để thực hiện tiết giảm chi phí tiết giảm chi phí trong sử dụng người lao động, Công ty đã thực hiện rà soát, sắp xếp lao động hợp lý để tăng năng suất lao động. Thực hiện quản lý chặt chẽ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc. Kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển dụng lao động mới hàng năm của từng đơn vị. Đồng thời tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương đảm bảo tính khoa học, minh bạch, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực cho người lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo tại chỗ, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Liên tục nghiên cứu thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác số hóa, thực hiện ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm lao động, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
  Trong đầu tư xây dựng Công ty đã thực hiện xây dựng, lập phương án đầu tư tập trung, đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ đã được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện cho khách hàng.
  Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ĐTXD. Năm 2023 PC Điện Biên quyết tâm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ đề năm 2023 của EVN. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tuyên truyền đến khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là trong mùa nắng nóng, mưa bão, góp phần thúc đẩy ngành Điện phát triển bền vững.

  Lữ Hà - P KHVT
   

  Ngày đăng: 26/06/2023