Logo
Đoàn thanh niên PCĐB với Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới

   Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là một trong những chương trình hoạt động trọng tâm của Đoàn thanh niên, đặc biệt trong môi trường xã hội  hiện nay, vấn đề suy  thoái đạo đức, sống buông thả, mất định hướng lý tưởng đang ngày càng trở nên nhức nhối. Nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", tạo môi trường giúp đoàn viên rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, trở thành người công dân tiêu biểu, có uy tín trong tập thể và cộng đồng.

     Nội dung chương trình (Hướng dẫn số 17 HD/TƯĐTN, của BBT TW Đoàn ngày 17.11.2003)  nhấn mạnh rèn luyện cả về nhận thức và rèn luyện về hành động, chú trọng bồi dưỡng năng lực nhận thức, khả năng tổ chức, vận động và thuyết phục của đoàn viên trong các hoạt động xã hội và hoạt động thanh niên. Trên cơ sở nội dung chương trình, các Tỉnh, thành đoàn, cơ sở đoàn xây dựng chương trình hành động cụ thể của mình và hướng dẫn, triển khai thực hiện.

     Căn cứ hướng dẫn của BTV Đoàn dân chính, BCH Đoàn cơ sở Công ty đã xây dựng chương trình hành động cụ thể của Đoàn thanh niên Công ty với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động, yêu cầu mỗi đoàn viên đăng ký rèn luyện và coi đây là căn cứ để xét, đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm.

       “ Năm tiêu chí rèn luyện” bao gồm:

             -Tiêu chí 1: Giầu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa:

            Mỗi ĐVTN phải tích cực học tập tìm hiểu lịch sử, truyền thống của đất nước Việt Nam; lịch sử của Điện Biên phủ anh hùng, truyền thống ngành Điện, để trở thành những tuyên truyền viên giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam cho bạn bè khắp nơi trong và ngoài nước biết.

             -Tiêu chí 2: Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng:

            Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới của cơ quan, đơn vị nhất là xung kích đi đầu trong các lĩnh vực: ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

             Thực hiện tốt cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: cuộc vận động “4 xây, 3 chống” ( xây ý thức công dân, xây tinh thần tình nguyện, xây tinh thần hiếu học, xây tinh thần yêu lao động – Chống lối sống ích kỷ, chống lối sống lạc hậu, chống lối sống vô văn hóa ) gắn với những công trình phần việc thiết thực; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,  phòng chống các tệ nạn xã hội.

  Tiêu chí 3: Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật:

             Mỗi đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan, đua xe, rượu chè; tụ tập băng nhóm quậy phá... Phấn đấu xây dựng gia đình, khu vực văn hóa, đơn vị văn minh.

            Tham gia các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi,  bảo vệ hồ trữ nước, các dòng sông, suối trên địa bàn... góp phần xây dựng khuôn viên cơ quan, đơn vị và địa bàn sinh sống xanh – sạch – đẹp.

            Mỗi đoàn viên phải nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nhất là nghiêm chỉnh chấp hành Luật an toàn giao thông, Lluật thanh niên, Luật cán bộ công chức, Luật bảo vệ môi trường...

  Tiêu chí 4: Giàu trí thức, có sức khỏe, kỹ năng:

  Tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực trong nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến, sáng chế góp phần nâng cao năng suất lao động, đổi mới phương thức giảng dạy, học tập và làm việc, tích cực trau dồi ngoại ngữ, tin học nhằm đẩy nhanh hiệu quả công tác.

  Mỗi đoàn viên phải tự rèn luyện sức khỏe bằng việc rèn luyện thể dục thể thao như chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với mình để luyện tập, nâng cao sức khỏe: đi bộ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bơi lội...

  Đoàn viên phải gương mẫu tham gia tất cả các cuộc họp chi đoàn, các hoạt động do đoàn tổ chức, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đoàn viên, phải thông tin, tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức.

  -Tiêu chí 5: Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập:

  Đoàn viên thường xuyên phải rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị. Kiên quyết chống lại âm mưu “ Diễn biến hòa bình ” của các thế lực thù địch.

   “ Mười tiêu chí hành động”:

  - Tiêu chí 1: Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước:

  - Tiêu chí 2: Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới: Chủ động phát hiện các vấn đề mới, khó và đề xuất đảm nhận. Tham gia tích cực vào đội xung kích phòng chống lụt bão, đội phòng chống tai nạn lao động, thương tích.v.v..

  - Tiêu chí 3: Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Chủ động, tích cực quyên góp và tham gia ủng hộ tiền, quà tặng, tham gia chăm sóc, tại gia đình hoặc các trường, làng, bản, trung tâm...

  - Tiêu chí 4: Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện: Tự nguyện, chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn cơ sở, đoàn cấp trên tổ chức.

  - Tiêu chí 5: Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội: Tôn trọng và thực hiện tốt các quy định nơi công cộng, nhất là các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Gương mẫu thực hiện quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp PCĐB. Ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội và tích cực vận động người khác không mắc tệ nạn xã hội.

  - Tiêu chí 6: Xung kích bảo vệ mội trường sinh thái: Thực hiện và vận động mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường lao động và công tác. Vứt bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi cơ quan và nơi công cộng.

  - Tiêu chí 7: Thường xuyên chấp hành pháp luật: Có hiểu biết cơ bản về pháp luật, tôn trọng và chấp hành nghiêm túc các quy định, không vi phạm pháp luật. Tích cực tuyên truyền vận động người thân, đồng nghiệp chấp hành pháp luật.

  - Tiêu chí 8: Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn: Ngoài việc tham gia các lớp học, cần tích cực tự học và có tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành nâng cao hiểu biết toàn diện, thường xuyên củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin hoc; trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập và hoạt động xã hội...

  - Tiêu chí 9: Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao: Đều đặn luyện tập ít nhất 01 môn thể thao, rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe; thường xuyên cổ vũ, duy trì phong trào rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị...

  - Tiêu chí 10: Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội:  Làm tốt công tác phát triển đoàn viên. Chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em CBCNV trong cơ quan vào các dịp hè, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu.v.v... Tích cực tham gia các hoạt động để làm gương cho thanh thiếu nhi.

  Ngày đăng: 21/11/2022

  Bài viết khác

  Điện lực Tủa Chùa thăm hỏi thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ xã Mường Báng, xã Xá Nhè nhân ngày 27/7

  Đảng bộ PC Điện Biên đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Lễ Biểu dương con CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập & rèn luyện năm học 2022-2023

  Công đoàn Công ty điện lực Điện Biên thăm và tặng quà người lao động Phân xưởng Phát điện nhân dịp Tháng công nhân

  Điện Biên dự thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng tới Kế toán trưởng Công ty

  Chiều ngày 19/5/2023, tại hội trường Công ty Điện lực tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Hằng – Kế toán trưởng Công ty Điện lực Điện Biên.

  Lãnh đạo, Công đoàn Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thăm hỏi, động viên công nhân trong mùa nắng nóng

  Điện lực Điện Biên hưởng ứng tháng công nhân năm 2023

  Tháng công nhân năm 2023, Công đoàn Điện lực Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động.

  Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc tại PC Điện Biên và thăm hỏi Người lao động làm việc ngoài hiện trường

  Công ty Điện lực Điện Biên triển khai các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2023

  Ban chấp hành công đoàn Thăm hỏi cán bộ công nhân viên trong ngày nắng nóng.

  Đoàn viên thanh niên Điện lực Mường Chà tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  Sáng 25/05/2023, Điện lực Mường Chà tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần ‘’Sẻ giọt máu đào- trao niềm hy vọng’’ được tổ chức tại trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Mường Chà.

  Chi bộ Điện lực thành phố tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

  Ban chấp hành Công đoàn Điện lực thành phố Điện Biên Phủ thăm hỏi, động viên người lao động trong điều kiện thời tiết nắng nóng

  Đội bóng nữ PC Điện Biên đoạt giải Ba bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ I

  Điện lực Điện Biên Đông Tập huấn dân quân tự vệ năm 2023

  Điện lực thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác VHDN các tháng cuối năm 2023.

  Công đoàn Điện lực Mường Nhé tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động làm việc trong thời tiết nắng nóng

  Công đoàn Điện lực Điện Biên Đông thăm hỏi, động viên và trao quà nhân Tháng công nhân

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức các chương trình mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho con CBCNV trong Công ty