Logo
KẾ HOẠCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TỪ NGÀY 12/6/2023 ĐẾN NGÀY 18/6/2023

  STT

  Khu vực tạm ngừng cấp điện

  Thời gian dự kiến

  1

  Khu vực xã Sam Mứn, xã Pom Lót, huyện Điện Biên

  07h00-09h00 ngày 12/06/2023

  2

  Khu vực xã Mường Lói, xã Pú Luông, huyện Điện Biên

  07h00-08h00 ngày 13/06/2023

  Khu vực xã Mường Lói, xã Pú Luông  huyện Điện Biên

  16h00-17h00 ngày 13/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Noọng Hẹt Noọng Hẹt, huyện Điện Biên

  07h30-09h00 ngày 13/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Hoàng Công Chất 2 Noọng Hẹt, huyện Điện Biên

  09h30-11h00 ngày 13/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Pom Lót 2 xã Pom Lót, huyện Điện Biên

  14h00-15h30 ngày 13/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Số 7 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

  16h30-18h00 ngày 13/06/2023

  3

  Khách hàng thuộc TBA Số 9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

  07h30-09h00 ngày14/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Số 6 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

  16h30-18h00 ngày 14/06/2023

  4

  Khách hàng thuộc TBA BTA2, tổ10, tổ 11, tổ 13, tổ 14, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ

  07h30-09h00 ngày 15/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA BTA3, tổ 6,  tổ 7, tổ 12, tổ14, phường Thanh Bình , TP Điện Biên Phủ

  09h30-11h00 ngày 15/06/2023

  5

  Khách hàng thuộc TBA Mường Thanh, tổ 1, tổ 2, tổ 3, phườngMường Thanh, TP Điện Biên Phủ

  05h00-07h00 ngày 16/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Na Khoang xã Mường Lói, huyện Điện Biên

  08h00-09h30 ngày 16/06/2023

  Khách hàng thuộc TBA Na Cọ xã Mường Lói, huyện Điện Biên

  15h00-16h00 ngày 16/06/2023

  6

  Khu vực xã pom lót , xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên

  06h00-08h00 ngày 17/06/2023

  Khu vực tổ 8, tổ 13, tổ 14, tổ 15, phường Him Lam , tổ 1 phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ

  04h30-11h00 ngày 17/06/2023

  7

  Khu vực Bản Huổi phạ, khu tái định cư Him Lam, tổ 6, tổ 18 phường Him Lam,

  Khu vực Bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ

  04h30-09h30 ngày 18/06/2023

  Khu vực tái định cư 03, 04 phường Him Lam, Bản Phiêng Bua, phường Noong Bua , TP Điện Biên Phủ

  04h30-10h30 ngày 18/06/2023

  Ngày đăng: 04/06/2023