Logo
KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỪ 01/05/2023 ĐẾN 31/05/2023
  KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 
  TỪ 01/05/2023 ĐẾN 31/05/2023
    I. CẮT ĐIỆN NHÁNH RẼ TRUNG THẾ:  
  Stt Thời gian dự kiến Khu vực tạm ngừng cấp điện  
   
  1 12h15 - 13h00 Thứ Ba 02/05/23 Tổ 5,6 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ  
  2 16h00 - 18h00 Thứ Ba 02/05/23 Xã Mường Nhà, xã Na Khoang, huyện Điện Biên  
  3 16h30 - 17h30 Thứ Ba 02/05/23 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên  
  4 15h30 - 17h00 Thứ Tư 03/05/23 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên  
  5 15h30 - 17h00 Thứ Tư 03/05/23 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên  
  6 10h30 - 12h00 Thứ Sáu 05/05/23 Bản Che Phai1, Che Phai 2, Bản Ta Cơn, huyện Tuần Giáo  
  7 14h00 - 18h00 Thứ Sáu 05/05/23 Bản Lù Thàng, Lù Thàng 1; Hô Mức; Phiêng Đất; Huổi Đất; Mường Anh; Nậm Nèn; Pa Ham; Sáng Suối, xã Pa Ham, huyện Tuần Giáo  
  8 07h00 - 17h00 Thứ Sáu 05/05/23 KH thuộc TBA Đức Trường, Thị xã Mường Lay  
  9 16h10 - 16h40 Chủ Nhật 07/05/23 KH thuộc TBA Cáng Chua 1 Dưới, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa  
  10 16h00 - 17h00 Thứ Sáu 12/05/23 KH thuộc Bản Vàng Lếch, Bản Nậm Tin 1,2,3, Bản Tàng Do, Xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ  
  11 14h30 - 16h00 Thứ Bảy 13/05/23 Bản Phiêng Bua , Tổ 9, Tổ 10 Phường Noong Bua Thành Phố Điện Biên Phủ  
  12 23h00 - 23h30 Thứ Bảy 13/05/23 Bản Phiêng Bua , Tổ 9, Tổ 10 Phường Noong Bua Thành Phố Điện Biên Phủ  
  13 17h30 - 18h30 Thứ Tư 17/05/23 KH thuộc các Xã Chà Tở, Chà Nưa, Chà Cang, huyện Nậm Pồ  
  14 11h30 - 12h30 Thứ Tư 17/05/23 KH thuộc các Xã Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Nà bủng, Vàng Đán, Nà Hỳ, Nậm Chua, Nà Khoa-Nậm Pồ  
  15 17h00 - 18h00 Thứ Tư 17/05/23 Thôn Sung Uốn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa  
  16 8h00 - 11h00 Thứ Năm 18/05/23 KH thuộc 02 TBA Phìn Hồ A, Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ  
  17 8h00 - 11h00 Thứ Năm 18/05/23 KH thuộc 02 TBA Huổi Quang, Huổi Chua, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà  
  18 17h00 - 18h30 Thứ Năm 18/05/23 KH thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên  
  19 08h00 - 10h30 Thứ Sáu 19/05/23 Bản Lù Thàng, Háng Trở, Nậm Nèn, Sáng Suối, Phiêng Đất, huyện Tuần Giáo  
  20 08h00 - 16h00 Thứ Sáu 19/05/23 TBA Mỏ Đá Thẩm Lạ, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên  
  22 07h30 - 11h00 Thứ Bảy 20/05/23 Khách hàng xã Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, huyện Điện Biên  
  23 08h00 - 12h00 Thứ Bảy 20/05/23 Toàn bộ khách hàng sau các TBA thuộc các xã (Phì nhừ, Mường Luân, Luân Giói, Tìa Dình, Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông  
  24 08h00 - 14h00 Thứ Bảy 20/05/23 Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Nậm Mắn, Pá Hịa, Bản Kéo, Bản Cang, Nà Muông, Mỏ Đá Nà Ri ) xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên  
  25 07h30 - 10h00 Chủ Nhật 21/05/23 Tổ 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ  
  26 07h00 - 08h00 Chủ Nhật 21/05/23 Bản Chiềng Chung và xã Quài Cang thuộc huyện Tuần Giáo  
  27 13h00 - 14h00 Chủ Nhật 21/05/23 Bản Chiềng Chung và xã Quài Cang thuộc huyện Tuần Giáo  
  28 07h00 - 14h00 Chủ Nhật 21/05/23 Xã Quài Cang; bản chiềng Chung; bản Bó Giáng; Bản Giáng; Minh Thắng; Bản Cọ, huyện Tuần Giáo  
  29 10h00 - 12h00 Thứ Hai 22/05/23 Các TBA Phàng Mủ Phình, Páo Tình Làng xã Tả Sình Thàng, huyện Tủa Chùa  
  30 08h00 - 14h00 Thứ Ba 23/05/23 Bản Ta Cơn; Che Phai; Che Phai 1; Bản Kép 3, huyện Tuần Giáo  
  31 08h00 - 09h00 Thứ Ba 23/05/23 KH Thủy điện Mường Mươn, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà  
  32 08h00-09h00 Thứ Ba 23/05/23 KH Thủy điện Mường Mươn, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà  
  33 07h30 - 11h00 Thứ Năm 25/05/23 Xã Pom Lót, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên  
  34 11h30 - 13h30 Thứ Năm 25/05/23 Khách hàng TDP Đồng Tâm, huyện Tủa Chùa  
  35 08h30 - 10h00 Thứ Sáu 26/05/23 Xã Pom lót; xã Na Ư, huyện Điện Biên  
  36 07h30 - 09h30 Thứ Bảy 27/05/23 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  
  37 07h30 - 09h30 Thứ Bảy 27/05/23 Bản Cứu Táng; Háng Trở; Lù Thàng, Nậm Nèn, Sáng Suối, Phiêng Đất; Huổi Đất; Pa Ham; Mường Anh; Phong Châu; Huổi Bon; Hô Mức, huyện Tuần Giáo  
  38 07h30 - 11h00 Thứ Bảy 27/05/23 Xã Pom Lót, xã Nọng Luống, xã Pa Thơm, xã Thanh yên, huyện Điện Biên  
  39 07h30 - 09h30 Chủ Nhật 28/05/23 Phố 3, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ  
  40 07h30 - 09h30 Chủ Nhật 28/05/23 Phố 2, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ  
  41 04h30 - 09h30 Chủ Nhật 28/05/23 Tổ 10, Tổ 11, Tổ 5 Phường Him Lam , Bản phiêng bua  Phường Noong Bua  
  42 04h30 - 10h30 Chủ Nhật 28/05/23 Tổ 10, Tổ 11, Tổ 5 Phường Him Lam, Thành Phố Điện Biên Phủ  
  43 07h30 - 11h30 Chủ Nhật 28/05/23 Khách hàng xã Thanh Nưa, Thanh Luông , Thanh Hưng, huyện Điện Biên  
  44 07h30 - 10h30 Chủ Nhật 28/05/23 Khách hàng xã Thanh Nưa, Thanh Luông , Thanh Hưng, huyện Điện Biên  
  45 17h00 - 18h00 Thứ Hai 29/05/23 Thôn Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa  
  46 05h30 - 07h00 Thứ Tư 31/05/23 TBA Bảo Tàng, Thành phố Điện Biên Phủ  
  47 05h30 - 07h00 Thứ Tư 31/05/23 Khách hàng xã Sam Mứn, Pom Lót, huyện Điện Biên  
  48 20h00 - 21h00 Thứ Tư 31/05/23 Khách hàng xã Sam Mứn, Pom Lót, huyện Điện Biên  
  49 12h00 - 13h30 Thứ Tư 31/05/23 KH thuộc Bản Sân Bay,  bản Đệ Tinh 1,2, Đoàn 379 xã Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.  
  50 17h00 - 18h00 Thứ Tư 31/05/23 Bản Sung Uốn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa  
   
    II. CẮT ĐIỆN TRẠM PHÂN PHỐI:
  STT Ngày
  Thứ
  Khu vực mất điện Phạm vi cô lập
   
  1 10h00 - 11h00, Thứ Sáu 05/05/23 KH thuộc bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé TBA Suối Voi
  2 08h30 - 09h15, Thứ Bảy 06/05/23 Bản Nậm Ngám, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên ĐZ 0,4kV sau Trạm Nậm Ngám B
  3 09h00 - 10h00, Thứ Bảy 06/05/23 KH thuộc TBA Phiêng Kham (Bản Mường Nhé), huyện Mường Nhé TBA Phiêng Kham
  4 08h00 - 09h00, Thứ Hai 15/05/23 Khách hàng sau Lộ 1 TBA C21, Tổ 8 Phường tân Thanh, TP Điện Biên Phủ Lộ 1 TBA C21 Lộ 472 E21.2
  5 10h00 - 11h00, Thứ Hai 15/05/23 Khách hàng sau Lộ 1 TBA C89, Tổ 10 Phường Mường Thanh Thành Phố Điện Biên Phủ Lộ 1 TBA C89 Lộ 472 E21.2
  6 14h30 - 15h30, Thứ Hai 15/05/23 Khách hàng sau Lộ 2 TBA D31, Tổ 9 ,8  Phường Mường Thanh Thành Phố Điện Biên Phủ Lộ 2 TBA D31 Lộ 472 E21.2
  7 14h30 - 15h30, Thứ Hai 15/05/23 Khách hàng sau Lộ 1 TBA C38, Tổ 9 Phường Mường Thanh Thành Phố Điện Biên Phủ Lộ 1 TBA C38 Lộ 472 E21.2
  8 14h00 - 14h45, Thứ Hai 15/05/23 Tổ dân phố 6 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV sau Trạm C12
  9 16h00 - 16h45, Thứ Hai 15/05/23 Bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV sau Trạm Đông Mệt
  10 08h00 - 09h00, Thứ Ba 16/05/23 Khu vực trung tâm xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA UB Quài Tở lộ 375E21.1.
  11 08h00 - 09h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Hua Sa B lộ 375E21.1.
  12 10h00 - 11h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Lạ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Bản Lạ lộ 375E21.1.
  13 10h00 - 11h00, Thứ Ba 16/05/23 Khu vực Trung tâm xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA UB Tỏa Tình lộ 375E21.1.
  14 14h00 - 15h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Lói xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Bản Lói lộ 375E21.1.
  15 14h00 - 15h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Lồng xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Bản Lồng lộ 375E21.1.
  16 16h00 - 17h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Hua Ca, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Hua Ca lộ 375E21.1.
  17 16h00 - 17h00, Thứ Ba 16/05/23 Bản Cọ; Minh Thắng, xã Minh Thắng, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Minh Thắng lộ 371E21.1.
  18 08h30 - 09h30, Thứ Ba 16/05/23 TBA Cây xăng Bản Phủ, xã Thanh An, huyện Điện Biên TBA: Cây xăng bản phủ cấp điện từ lộ 375 E21.6
  19 10h00 - 11h00, Thứ Ba 16/05/23 TBA Noọng Ứng, xã Thanh An, huyện Điện Biên TBA: Noọng Ứng cấp điện Từ lộ 375 E21.6
  20 15h30 - 16h30, Thứ Ba 16/05/23 TBA C17A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên TBA: C17A  lộ 473 E21.2
  21 08h00 - 09h00, Thứ Ba 16/05/23 KH thuộc TBA Huy Hoàng, huyện Mường Chà KH sau TBA Huy Hoàng..
  22 08h30 - 10h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Kê Lênh, Xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ TBA Kê Lênh Lộ 377 E21.2
  23 08h00 - 09h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Cang, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Bản Cang lộ 371E21.1.
  24 08h00 - 09h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Co Sáng, Bản Co Muông, xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Co Sáng lộ 371E21.1.
  25 10h00 - 11h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Pó Lếch, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Pó Lếch lộ 371E21.1.
  26 16h00 - 17h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Phiêng Pi, Bản Tênh Lá, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Phiêng Pi lộ 371E21.1.
  27 16h00 - 17h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Huổi Lóng, xã Huổi Lóng, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Huổi Lóng lộ 371E21.1.
  28 10h00 - 11h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Xá Tự, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Xá Tự lộ 371E21.1.
  29 14h00 - 15h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Chiềng Ban lộ 371E21.1.
  30 14h00 - 15h00, Thứ Tư 17/05/23 Bản Đề Chia A; Đề Chia B; khu vực UB Pú Nhung, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA UB Pú Nhung lộ 371E21.1.
  31 08h00 - 09h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Phiềng Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Phiềng Cứ lộ 371E21.1.
  32 08h00 - 09h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Háng Khúa, xã Phình Sáng, Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Háng Khúa lộ 371E21.1.
  33 10h00 - 11h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Kẻ Cải, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Kẻ Cải lộ 371E21.1.
  34 10h00 - 11h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Nậm Din, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Nậm Din lộ 371E21.1.
  35 14h00 - 15h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Nà Đắng, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Nà Đắng lộ 371E21.1.
  36 14h00 - 15h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Bon A, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA Bon A lộ 371E21.1.
  37 16h00 - 17h00, Thứ Năm 18/05/23 Khu vực trung tâm xã Ta Ma, huyện Tuần Giao ĐZ 0,4kV TBA UB Ta Ma lộ 371E21.1.
  38 16h00 - 17h00, Thứ Năm 18/05/23 Bản Thới Tỷ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV TBA UB Thới Tỷ lộ 371E21.1.
  39 16h30 - 18h00, Thứ Năm 18/05/23 TBA Chung Chải, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé TBA  Chung Chải lộ 371 E21.7
  40 08h30 - 09h30, Thứ Sáu 19/05/23 Phố 1 Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ TBA Khe Chít 1 Lộ 477 E21.2
  41 10h00 - 11h00, Thứ Sáu 19/05/23 Phố 1 Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ TBA Khe Chít 2 Lộ 477 E21.2
  42 08h30 - 11h30, Thứ Sáu 19/05/23 Bản Che Phai, Che Phai 1, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  sau AB L1 TBA Che Phai lộ 373E21.1.
  43 14h00 - 15h00, Thứ Sáu 19/05/23 Bản Háng Trở, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Háng Trở lộ 371E21.1.
  44 14h00 - 15h00, Thứ Sáu 19/05/23 Bản Huổi Đất; Bản Huổi Đáp, xã Pa Ham, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Huổi Đất lộ 371E21.1.
  45 16h00 - 17h00, Thứ Sáu 19/05/23 Bản Cứu Táng, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Cứu Táng lộ 371E21.1.
  46 16h00 - 17h00, Thứ Sáu 19/05/23 Bản Pa Ham, xã Pa Ham, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Pa Ham lộ 371E21.1.
  47 08h30 - 09h30, Thứ Bảy 20/05/23 Phố 1 Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ TBA Tân Thịnh Lộ 377 E21,2
  48 10h00 - 11h00, Thứ Bảy 20/05/23 Khách hàng sau Lộ 1 TBA Nghĩa Trang A1, Tổ 15 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ Lộ 1 TBA Nghĩa Trang A1 Lộ 472 E21.2
  49 08h30 - 09h30, Thứ Bảy 20/05/23 TT Hành Chính Huyện Mường Ảng, huyện Mường Ảng TBA TT Hành Chính lỘ 373 E21.1
  50 10h00 - 11h00, Thứ Bảy 20/05/23 TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng TBA Đèn Đường  Lộ  373 E21.1
  51 08h00 - 09h00, Thứ Bảy 20/05/23 Bản Pa Cá, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Pa Cá lộ 371E21.1.
  52 09h30 - 10h30, Thứ Bảy 20/05/23 Bản Nậm Pay 2, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Nậm Pay 2 lộ 371E21.1.
  53 14h00 - 15h00, Thứ Bảy 20/05/23 Bản Mường, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Bản Mường lộ 371E21.1.
  54 14h00 - 15h00, Thứ Bảy 20/05/23 Bản Lúm, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Bản Lúm lộ 371E21.1.
  55 16h00 - 17h00, Thứ Bảy 20/05/23 Huổi Lốt, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Huổi Lốt lộ 371E21.1.
  56 16h00 - 17h00, Thứ Bảy 20/05/23 Bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Nà Chua lộ 371E21.1.
  57 08h30 - 09h30, Chủ Nhật 21/05/23 Bản Hán; Bản Phúng; Bản Phủ, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Bản Hán lộ 371E21.1.
  58 10h00 - 11h00, Chủ Nhật 21/05/23 Bản Bó Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo ĐZ 0,4kV  TBA Bó Giáng lộ 371E21.1.
  59 08h00 - 09h00, Thứ Hai 22/05/23 Nhà Máy Gạch Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo TBA Nhà Máy Gạch Đồng Tâm lộ 472E21.1
  60 08h00 - 09h00, Thứ Hai 22/05/23 Nhà Máy Gạch Đại Thắng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo TBA Nhà Máy Gạch Đại Thắng lộ 371E21.1
  61 10h00 - 11h00, Thứ Hai 22/05/23 TTTM&DVKS Tuần Giáo, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo TBA TTTM&DVKS Tuần Giáo lộ 471E21.1
  62 10h00 - 11h00, Thứ Hai 22/05/23 Mỏ Đá Quài Nưa, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo TBA Mỏ Đá Quài Nưa lộ 371E21.1
  63 08h00 - 09h00, Thứ Ba 23/05/23 Bản Co Cáng phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV Trạm Tái Định Cư Noong Bua
  64 05h00 - 07h00, Thứ Tư 24/05/23 Khu Vực đội 18 Thanh Hưng, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên ĐZ 0,4kv sau TBA Tây Nậm Rốm
  65 09h30 - 10h30, Thứ Tư 24/05/23 Bản Nậm Ngám A, xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông TBA Nậm Ngám A Lộ 377 E21.2
  66 07h30 - 08h30, Thứ Tư 24/05/23 Phố 5 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ SỐ 12 TRẠI CÁ
  67 04h30 - 11h30, Chủ Nhật 28/05/23 Bản Phiêng Bua, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4 Kv sau TBA Phiêng Bua
  68 07h30 - 09h30, Chủ Nhật 28/05/23 Bản Him Lam 2, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV Trạm Him Lam 2
  69 07h30 - 09h30, Chủ Nhật 28/05/23 Ta Pô, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV Trạm Ta Pô
  70 07h30 - 09h30, Chủ Nhật 28/05/23 Phố 2 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kV Trạm Thanh Trường 5
  71 08h30 - 09h30, Thứ Hai 29/05/23 Bản Hồng Sọt  Xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng ĐZ 0,4 Kv sau TBA hồng Sọt Ảng Cang
  72 10h00 - 11h00, Thứ Hai 29/05/23 Bản Co Sản xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng ĐZ 0,4 Kv sau TBA Co Sản
  73 13h30 - 14h30, Thứ Hai 29/05/23 Bản Bản Khén  xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng ĐZ 0,4 Kv sau TBA Bản Khén
  74 15h00 - 16h00, Thứ Hai 29/05/23 Bản Lao 2 xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng ĐZ 0,4 Kv sau TBA  Bản Lao 2
  75 14h00 - 15h30, Thứ Hai 29/05/23 TBA Việt Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA: Việt Yên Cấp điện từ Lộ 473E21.6
  76 16h00 - 17h30, Thứ Hai 29/05/23 TBA Thanh Hà, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA:  Thanh Hà Cấp điện từ Lộ 473E21.6
  77 07h30 - 09h00, Thứ Hai 29/05/23 TBA Đội 2 Thanh Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA Đội 2 Thanh Yên cấp điện từ lộ 473E21.6
  78 09h30 - 11h00, Thứ Hai 29/05/23 TBA Noọng Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA : Noọng Vai cấp điện từ lộ 473E21.6
  79 08h30 - 09h30, Thứ Ba 30/05/23 Tổ 2 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4 Kv sau TBA  A1
  80 10h00 - 11h00, Thứ Ba 30/05/23 Tổ 1 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4 Kv sau TBA  B1
  81 09h30 - 11h00, Thứ Ba 30/05/23 TBA Đội 10 Thanh Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA : Đội 10 Thanh Yên c ấp điện từ lộ 473 E21.6
  82 14h00 - 15h30, Thứ Ba 30/05/23 TBA C2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA : C2 Cấp điện từ lộ 473 E21.6
  83 16h00 - 17h30, Thứ Ba 30/05/23 TBA C3, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA : C3 Cấp điện từ lộ 473 E21.6
  84 07h30 - 09h00, Thứ Ba 30/05/23 TBA Thanh Hà 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên TBA:  Thanh Hà 2 Cấp điện từ Lộ 473E21.6
  85 07h30 - 09h30, Thứ Tư 31/05/23 Khách Sạn Mường Thanh, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4 Kv sau TBA  Khách Sạn Mường Thanh
  86 11h30 - 12h30, Thứ Tư 31/05/23 Phố 3 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kv sau TBA A91
  87 05h00 - 06h00, Thứ Tư 31/05/23 Bưu Điện Tỉnh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ ĐZ 0,4kv sau TBA Bưu Điện Tỉnh
  88 17h30 - 18h30, Thứ Tư 31/05/23 TBA Kho Lưu Trữ, TP Điện Biên Phủ TBA Kho Lưu Trữ

  Ngày đăng: 29/04/2023