Chương trình tra cứu thông tin tiền điện khách hàng
Đơn vị cấp trên:  
Đơn vị quản lý :  
Thông tin tìm kiếm:    Nhập họ tên, mã khách hàng, số công tơ...
Địa chỉ khách hàng:   

                                                    


Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)