Skip Navigation Links
Trang chủ
Xuất file DL
Tổng hợp SL
Chấm CK
In thông báo
Kiểm tra duyệt nợ
Tra cứu nộp tiền
Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống. Đề nghị đăng nhập vào hệ thống       [Đăng nhập]

TỔNG HỢP THU NỘP TIỀN ĐIỆN THEO ĐƠN VỊ

Đơn vị quản lý:                    

 
 
DANH SÁCH THU NỘP TIỀN ĐIỆN‎
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Nhân viên thu‎:   -           ‎Số HĐ thu‎:‎
 
 
Số BB‎
 
Số tiền ‎/ ‎Tổng tiền‎
 
 
STT‎
  
Số HĐ ‎/ ‎Tổng HĐ‎
  
  
 
1
 
  
 / ‎
 
 / ‎
 
   
 
 
Tổng tiền theo thu ngân‎:      /  ‎
 
 
 
Tổng số tiền thu ‎/ ‎Tổng số tiền giao toàn đơn vị‎:‎
 / ‎
 
 
 

 

Bản quyền thuộc Công ty Điện lực Điện Biên
Copyright by Dien Bien Power Company
Lập trình: Hà Văn Tân - phòng Công nghệ thông tin
Email: vantanevn@gmail.com, mobile:0963.666.667