CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 

Kính gửi: ............................................................................................

     Phần Bên mua điện ghi:

Tên Khách hàng đăng kư mua điện: ............................................................................................

Địa chỉ hiện tại : Số nhà:........................Tổ/thôn/ấp:.................................................................

Xă/phường/thị trấn:..............................Huyện/thị xă/TP/Quận.....................................................

Số điện thoại:...............................;Số điện thoại đăng kư nhận tin nhắn (SMS):...................................;

Số Fax..................................................Email………......................…......................…………(1)

Tài khoản số :…………………………Tại ngân hàng:........................……………..…………..

Đề nghị mua điện 1 pha £ ; 3 pha  £  để sử dụng vào mục đích ngoài mục đích sinh hoạt.

Mục đích sử dụng điện:…….................…………………………………………………………

Tỷ lệ điện năng sử dụng cho mục đích khác (nếu có):.............................................................(2)

Công suất đăng kư sử dụng : ……………kW (kèm theo bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện);

Địa chỉ nơi sử dụng điện: Số nhà, ngơ hẻm:.......................Tổ/thôn/ấp:.......................................

Xă/phường/thị trấn:................................Huyện/thị xă/TP/Quận:..................................................

T́nh trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện    £ ; Đang dùng công tơ chung    £  

Hồ sơ kèm theo: …...................................................................................................................(3)

Thời gian Bên bán điện nhận đơn                          ..................., ngày..........tháng..........năm............

   Ngày.........tháng......năm….....                                                 Đại diện Bên mua điện (4)

   Người nhận đơn (kư, ghi rơ họ và tên)                                              (kư, ghi rơ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

    Xác nhận của chính quyền địa phương

hoặc cơ quan quản lư của cấp có thẩm quyền

      

    

 

 

 

 

      Các điểm (1), (2), (3), (4) xem hướng dẫn ghi ở mặt sau của Giấy đề nghị này.

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ:

£  Giấy đề nghị mua điện;                       £ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;   

£  Giấy phép đầu tư;                              £ Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp;

£  Quyết định thành lập đơn vị;              £ Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động chi nhánh, văn pḥng đại diện

£  Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan  có thẩm quyền;     

£  Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất; 

£ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

HƯỚNG DẪN

(1): Thông tin không bắt buộc phải ghi;

(2): Trường hợp mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt là chính và có thêm mục đích sử dụng điện khác cần ghi rơ: Sản xuất ǵ ? kinh doanh dịch vụ ǵ ?.

(3) Hồ sơ mua điện kèm theo: Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

            1. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên th́ phải có Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện.

            2. Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện: Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động chi nhánh, văn pḥng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên th́ có Giấy xác nhận của cơ quan quản lư của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện.

(4) Trường hợp tổ chức đề nghị mua điện: Đại diện Bên mua điện kư tên và đóng dấu.

 

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

Tủ lạnh:
Hạn chế việc mở tủ trừ trường hợp thật cần thiết v́ bạn càng mở nhiều th́ bạn càng phải trả tiền điện nhiều. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên để ở chế độ từ 3 - 6­­­­ độ C, c̣n đối với chế độ đông lạnh th́ để ở mức từ âm 15 -> âm 18 độ C. Cứ lạnh hơn 10 độ C là thêm 25% điện năng tiêu hao. Chú ư kiểm tra gioăng cao su, nếu bị hở th́ bộ phận nén khí của tủ lạnh sẽ phải làm việc nhiều.
Máy điều hoà nhiệt độ:
Hăy để nhiệt độ mức trên 25 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đă tiết kiệm được 10% điện năng, thường xuyên lau chùi bộ phận lọc th́ sẽ tiết kiệm được từ 5 - 7% điện năng. Không nên đặt máy ở gần tường, như vậy sẽ tiêu phí từ 20 - 25% điện năng. Nếu bạn vắng nhà trong khoảng 1h đồng hồ th́ tốt nhất là nên tắt máy điều ḥa đi.
Quạt:
Không nên để quạt chạy ở tốc độ quá cao, như vậy sẽ rất tốn điện. Nhớ rút phích cắm điều khiển từ xa ở quạt sau mỗi lần sử dụng. Đặt quạt chạy ở chế độ vừa phải, cánh quạt càng quay nhanh bạn càng phải trả nhiều tiền điện.
Máy tính:
Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ư định dùng trong ṿng 15 phút. Hăy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính (ScreenSave) để vừa đỡ tốn điện vừa bảo vệ được máy. Chọn chế độ tiết kiệm điện sẽ giảm được khoảng 55% lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian tạm dừng sử dụng máy (downtime).
Bóng điện:
Nên quét vôi hoặc lăn tường bằng màu sáng v́ chỉ cần bật ít đèn mà nhà vấn sáng do có sự phản xạ ánh sáng của tường nhà. Do đó bạn sẽ giảm được lượng bóng điện trong nhà. Mặt khác bạn nên dùng loại bóng có chức năng tiết kiệm điện năng như đèn Compact, đèn tuưp gầy.
Bàn là:
Không là quần áo c̣n ướt, không là quần áo trong pḥng có bật máy điều hoà nhiệt độ. Lau sạch bề mặt kim loại của bàn là sẽ giúp bàn là hoạt động có hiệu quả hơn.
Máy giặt:
Chỉ sử dụng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt và dùng chế độ giặt nước nóng khi thật cần thiết.
Ḷ vi sóng:
Không bật ḷ vi sóng trong pḥng có điều hoà nhiệt độ và không nên đặt gần các đồ điện khác, nếu đặt quá gần th́ quá tŕnh hoạt động của ḷ vi sóng sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của các đồ điện này.
Máy bơm:
Khi dùng máy bơm nhớ vặn chặt các van nước bởi v́ ṛ rỉ nước sẽ làm máy bơm hoạt động gây tốn điện không cần thiết. Các van ở đường ống nên thường xuyên bảo tŕ.
Vô tuyến:
Không nên để màn h́nh ở chế độ sáng quá v́ như vậy sẽ rất tốn điện. Không nên tắt ti vi bằng điều khiển từ xa mà nên tắt bằng cách ấn nút ở máy. Không xem ti vi khi đang nối với đầu Video. Nên chọn kích cỡ ti vi phù hợp với diện tích nhà bạn v́ ti vi càng to càng tốn điện.