LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN
(Tuần: 4, từ ngày: 21/01/2018 đến ngày: 27/01/2018)

 
Lái xeSố xePhòng điThành viênNgười điNội dungNơi đếnNgày điNgày về
Nguyễn Quang Hưng27A - 007.14Ban Giám đốcBan Giám đốc, Tao Văn Pắn, Làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về Công trình Thủy Điện Nậm payHà Nội16/0120/01
Ngày này năm xưa
Chúc mừng sinh nhật ngày: 21/01Nguyễn Xuân Đông(PX PĐ)
Bản quyền thuộc Công ty Điện lực Điện biên
Copyright ® 2012, all rights reserved.
Thiết kế: Hà Văn Tân - Phòng CNTT Công ty Điện lực Điện biên