Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2021
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7294787 Đang online 149

Văn bản pháp quy   »  Kinh doanh điện

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC

Ngày 20/11/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013...
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn