Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7852979 Đang online 134

Văn bản pháp quy   »  Quy chế nội bộ

Văn bản này quy định việc quản lý thực hiện công tác thí nghiệm, bao gồm: Trách nhiệm thực hiện, trình tự công việc, cách đánh giá, xử lý kết quả và giao trả kết quả thí nghiệm.
 
Quy định rõ trình tự, trách nhiệm, phương pháp thực hiện công tác thiết kế - thẩm kế công trình có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
 
Kiểm soát quá trình thi công nhằm đảm bảo các công trình đáp ứng tiến độ thi công, đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo đóng điện an toàn Cho các công trình thi công do công ty Điện Lực Điện Biên thực hiện theo giấy phép hành nghề và đăng ký kinh doanh.
 
Quy định trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc sửa chữa, quản lý, bảo dưỡng thiết bị sản xuất
 
Quy định cách thức và phương pháp, trình tự các bước thực hiện công việc theo một trình tự thống nhất đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.
 
Quy định trình tự các bước thực hiện thao tác đóng cắt thiết bị tại Trạm thuỷ điện Thác Bay theo một trình tự thống nhất đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.
 
Qui định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng vị trí cán bộ CNVC trong Phân xưởng phát điện Thác Bay.
 
Qui định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng vị trí cán bộ CNVC trong Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ.
 
Nhằm thực hiện công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố đảm bảo an toàn, kĩ thuật chất lượng công trình, tiến độ thi công tiết kiệm chi phí như phương tiện, nguyên vật liệu, nhân công.
 
Quy định rõ chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của từng vị trí cán bộ công nhân viên chức thuộc phân xưởng thiết kế - Thí nghiệm.
 
Quy định trình tự quản lý và điều hành hệ thống mạng cục bộ, đáp ứng việc chia sẻ tài nguyên giữa các máy trong hệ thống mạng, phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 
Quy định trình tự trách nhiệm thực hiện công tác quản lý thiết bị tin học nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 
Quy định trách nhiệm và biện pháp thực hiện công tác an toàn lao động tại Công ty Điện lực Điện Biên.
 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí cán bộ nhân viên trong Phòng Thanh tra An toàn.
 
Qui định cho các Điện lực cung cấp số liệu tổng hợp điện nông thôn trong tháng, theo đúng thời gian quy định và đúng theo mẫu quy định. Cũng như phòng Kinh doanh Điện lực báo cáo Công ty và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn