Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2018

Lượt truy cập 3769558 Đang online 49

Văn bản pháp quy   »  Kỹ thuật - An toàn

 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
 
Quyết định về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn
 
(Bao gồm Nhận dạng tiêu chí nông thôn mới về điện)
 
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
 
 
Sau hơn 3 năm triển khai thực nghiệm, dự án "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ điện mặt trời phục vụ cấp điện cho các vùng đặc thù và trang trại chăn nuôi tại tỉnh Ninh Thuận" do Trung tâm Thông tin - ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Viện Vật Lý thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã phát huy hiệu quả khá rõ nét, đem lại nguồn sáng cho người dân ở nhiều nơi trong tỉnh.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn