Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2018

Lượt truy cập 4021046 Đang online 38

Văn bản pháp quy   »  Kinh doanh điện

1. Thông tư này quy định việc thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (sau đây viết tắt là Nghị định số 137/2013/NĐ-CP). 2. Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân mua bán điện từ hệ thống điện quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Thông tư này quy định về các yêu cầu trong vận hành hệ thống điện phân phối; Dự báo nhu cầu phụ tải điện; Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Điều kiện, yêu cầu kỹ thuật và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối; Vận hành hệ thống điện phân phối...
 
Thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng bà quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ qua quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra hóa đơn.....
 
QUY ĐỊNH CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC BAN HÀNH NGÀY 20/10/2015
 
Ngày 12/3/2015, Bộ Công thương ban hành quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện và có hiệu lực từ ngày 16/3/2015.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014
 
Quyết định 4887/QĐ-BCT ban hành ngày 30/5/2014 của Bộ Công thương ban hành giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện....
 
Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện có hiệu lực thi hành từ 01/6/2014...
 
Thông tư này quy định phương pháp lập, trình tự xây dựng và thẩm định mức giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho Tổng công ty Điện lực...
 
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 07/4/2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện...
 
Quyết định 69/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện...
 
Thông tư 30/2013/TT-BCT ban hành ngày 14/11/2013 quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực
 
Quyết định 2165/QĐ-TTg ban hành ngày 11/11/2013 quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015...
 
Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 08/11/2013 quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn