Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2018

Lượt truy cập 4021006 Đang online 55

Văn bản pháp quy   »  Chế độ chính sách

Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn