Thứ Bảy, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5483134 Đang online 1145

Thông tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

+ Quy mô đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới 4,162km đường dây 35kV + 0,699km đường dây 22kV + 14 TBA gồm (10x50+ 02x100)kVA-35/0,4kV; (02x100)kVA-22/0,4kV + Xây dựng mới 4,82km đường dây 0,4kV + Cải tạo 2,769km đường dây 0,4kV.
 
- Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kkV Mường Chà với tổng chiều dài 10,2km (Trong đó: xây dựng mới 0,5km đường dây cáp ngầm 35kV; cải tạo 5,7km đường dây 35kV mạch đơn thành mạch kép; xây dựng mới 4,0km ĐZ 35kV mạch đơn)
 
Xây dựng mới 4,55km ĐZ35kV + 01 bộ máy cắt recloser 35kV dùng cho liên lạc + 01 điểm đo đếm trung thế 35kV
 
Xây dựng mới 3,3km ĐZ35kV + 01 bộ máy cắt recloser 35kV dùng cho liên lạc + 01 điểm đo đếm trung thế 35kV
 
Xây dựng mới 9,2km đường dây 35kV + 10 TBA 35/0,4kV (03x75kVA + 03 TBA 50kVA + 04 TBA 31,5kVA) + xây dựng mới 18,394km đường dây 0,4kV.
 
Gói thầu: Thi công xây lắp "Thay thế 1,25km đường dây nổi bằng đường dây cáp ngầm trên hệ thống hào cáp có sẵn (đoạn từ đường tròn trung tâm đến ngã tư A1, cụ thể từ cột A78 đến cột A106). Thay thế các TBA treo bằng TBA hợp bộ, bổ sung tủ RMU để đấu nối các tuyến đường dây rẽ nhánh cho đoạn đường dây được thay thế bằng cáp ngầm (bao gồm 3TBA 400kVA-22/0,4kV; 2TBA 250kVA-22/0,4kV; 8 tủ RMU 3 ngăn, 01 tủ RMU 4 ngăn. Bổ sung hệ thống cáp ngầm 0,4kV từ TBA hợp bộ đến hệ thống lưới điện hiện có (0,6km cáp ngầm 3x185+1x70mm²
 
Xây dựng mới 2,46km ĐZ trung thế + XD mới 8 TBA (05x50kVA + 02x75kVA + 01x31,5kVA ) 35/0,4kV + XD mới 3,05km ĐZ 0,4kV.
 
Xây dựng mới 2,35km ĐZ trung thế + XD mới 4 TBA (01x50kVA + 02x75kVA + 01x100kVA ) 35/0,4kV + XD mới 1,86km ĐZ 0,4kV+ Cải tạo 0,44km ĐZ 0,4kV.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn