Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2018

Lượt truy cập 3861850 Đang online 57

Thông tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện   »  TLGDKH

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo thủ tục đăng ký mua điện sinh hoạt như sau:
 
V/v phê duyệt giá lắp đặt đường dây cấp điện cho khách hàng từ sau công tơ đến địa điếm sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-EVN NPC ngày 15/05/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy trình Kinh doanh Điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
 
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-EVN NPC ngày 15/05/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy trình Kinh doanh Điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
 
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-EVN NPC ngày 15/05/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy trình Kinh doanh Điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
 
 
Căn cứ theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
 
Căn cứ theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn