Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7853033 Đang online 140

Thông tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện   »  Chuyển đổi số

 
 
 
 
Trong những năm qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong các mặt hoạt động nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện, phấn đấu đến hết năm 2022 EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số
 
 
 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam EVN dự kiến tổ chức hội nghị giới thiệu, công bố các sản phẩm chuyển đổi số nổi bật trong lĩnh vực sản xuất trong năm 2021 tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay chưa tổ chức được hội nghị.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn