Thứ Ba, Ngày 26 Tháng 10 Năm 2021
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7171415 Đang online 195

Thông tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện   »  Chuyển đổi số

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 'Chuyển đổi số' nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, từ đầu năm 2021, Điện lực Tuần Giáo đã triển khai nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện đến sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
 
Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chọn chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Điện Biên đã có những động thái tích cực trong hành trình số hóa công tác kinh doanh điện năng, trong đó tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng năng suất lao động mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng sử dụng điện...
 
 
Để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong thanh toán tiền điện, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với ngân hàng và các tổ chức trung gian triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
 
Việc đẩy mạnh số hóa hợp đồng mua bán điện không chỉ giúp ngành điện nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, vận hành hệ thống điện và kinh doanh, dịch vụ khách hàng mà còn mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
 
 
Chuyển đổi số vừa là nhu cầu vừa là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành điện, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Chuyển đổi số giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc, thúc đẩy hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 
Nỗ lực chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là xu thế tất yếu trong bối cảnh hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. EVNNPC xác định giai đoạn 2021-2022 là giai đoạn trọng tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa.
 
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn