Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2019
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 4952711 Đang online 141

Tin tức - Sự kiện   »  TRI ÂN KHÁCH HÀNG

ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “THẮP SÁNG NIỀM TIN” THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

 

        Thực hiện chỉ đạo của theo Quyết định sơ 2179/QĐ-PCĐB ngày 20/12/2018 của Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên về việc: Giao bổ sung chi phí thực hiện tuyên truyền và triển khai “Tháng tri ân khách hàng” năm 2018 cho các Điện lực. Chương trình “Thắp sang niềm tin” là một trong các chuỗi hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2018 của nghành điện lực Việt Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 2018 Điện lực Điện Biên đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã Noong Hẹt và Lãnh đạo UBND xã Hẹ Muông để lựa chọn 50 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đội, các bản thuộc 02 xã Hẹ Muông và xã Noong Hẹt để tiếp tục thực hiện tri ân khách hàng năm 2018.

      Trong 02 ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2018, Điện lực Điện Biên thực hiên chương trình “Thắp sáng niềm tin” cho các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo do UBND xã Noong Hẹt và xã Hẹ Muông cung cấp. (Các gia đình xã Hẹ Muông: Lò Văn Lương – Bản Nậm Hẹ 1; Lò Văn Hướng – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Văn Thanh – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Văn Xuân – Bản Nậm Hẹ 1; Lò Văn Thoản – Bản Nậm Hẹ 1; Lò Văn Tuấn – Bản Nậm Hẹ 1; Lò Văn Thu – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Thị Hà – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Văn Chính – Bản Nậm Hẹ 1; Chương Văn Thanh – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Văn Sưới – Bản Nậm Hẹ 1; Lường Thị Tiên – Nậm Hẹ 1; Lò Thị Bích – Nậm Hẹ 1; Lường Văn Phương – Bản Nậm Hẹ 2; Quàng Thị Khiên – Bản Nậm Hẹ 2; Lò Văn Hướng – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Văn Sướng – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Văn Xướng, Bản Nậm Hẹ 2; Lường Văn Tâm – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Thị Lợi – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Văn Soong – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Thị Tích – Bản Nậm Hẹ 2; Lò Thị Lanh – Bản Nậm Hẹ 2; Quàng Thị Cu – Bản Nậm Hẹ 2; Lù Thị Phương – Bản Nậm Hẹ 2; Lường Ngọc Hà – Bản Nậm Hẹ 2).

 

Các khách hàng Điện lực Điện Biên thực hiện Tri ân khu vực xã Noong hẹt:(Khách hàng Cà Văn Thực – Đội 21 B; Lò Văn Lành – Đội 21B; Lò Văn Chiến – Đội 21B; Lò Văn Chung – Đội 21B; Cà Văn Sinh – Đội 21B; Quàng Thị Hinh – Đội 21 A; Lò Thị Đưa – Đội 21 A; Quàng Thị Đôi – Đội 21A; Quàng Thị Đôi – Đội 21A; Lò Văn Ổn – Đội 21A; Tòng Thị Chính – Đội 21A; Lò Văn Pản – Đội 1; Lò Thị Lún – Đội 1; Lò Thị Sinh – Đội 1; Lò Thị Ninh – Đội 1; Lò Văn Muôn – Đội 1; Vì Thị Lả - Đội 1; Vì Thị Tâm – Đội; Vì Thị Láo – Đội; Lò Văn Sanh – Đội; Lò Văn Thiên – Đội; Tòng Văn Phương – Đội 1; Lò Thị Lanh – Đội 1; Vì Thị Mấng – Đội 1; Quàng Văn Inh – Đội; Vì Thị Ơn – Đội 1).

 

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2018, Điện lực Điện Biên đã tiếp tục thực hiện thay mới dây nguồn sau công tơ, dây trong nhà, sửa chữa thay mới bảng điện, bóng điện trong nhà cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc 02 xã Noong Hẹt và xã Hẹ Muông theo đúng chỉ đạo của Công ty Điện lực Điện Biên./.

Lê Mạnh - ĐL Điện Biên
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn