Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2018

Lượt truy cập 3769595 Đang online 78

Tin tức - Sự kiện   »  TLGDKH

THỦ TỤC MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT (Không đầu tư công trình điện)

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-EVN NPC ngày 15/05/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy trình Kinh doanh Điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
 

Công ty Điện lực Điện Biên thông báo thủ tục mua điện ngoài mục đích sinh hoạt (Sản xuất, Kinh Doanh, Cơ quan Hành chính Sự nghiệp, Bệnh viện, Trường học, bơm nước tưới tiêu...) như sau:

1/ Hồ sơ đề nghị mua điện mục đích ngoài mục đích sinh hoạt ( như Sản xuất, Kinh Doanh, Cơ quan Hành chính Sự nghiệp, Bệnh viện, Trường học, bơm nước tưới tiêu... ) gồm:

- Giấy đề nghị mua điện hoặc công văn đề nghị mua điện gửi Đơn vị Điện lực kèm theo bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.

Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 80kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100kVA trở lên, phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

- Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

a. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

b. Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy phép đầu tư;

- Quyết định thành lập đơn vị.

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

2/  Thời hạn giải quyết cấp điện cho khách hàng (mua điện từ lưới điện hạ áp):

- Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt qua công tơ điện 1 pha:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi khách hàng đã đủ các điều kiện theo quy định (đủ năng lực hành vi dân sự và nộp đủ hồ sơ theo quy định đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt), Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng. Trong đó:

+ Thời hạn khảo sát, lập dự toán, dự thảo HĐMBĐ và gửi Giấy hẹn thi công; Giấy thông báo chi phí lắp đặt dây sau công tơ theo thoả thuận (nếu có) đến khách hàng với thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

+ Thời hạn thi công, ký HĐMBĐ, nghiệm thu, cấp điện cho khách hàng không quá 04 ngày làm việc.

-  Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt qua công tơ điện 3 pha:

Khi lưới điện hạ áp đảm bảo điều kiện cấp điện (không quá tải, an toàn), trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi khách hàng đã đủ các điều kiện theo quy định, Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng. Trong đó:

+ Thời hạn khảo sát, lập thiết kế dự toán, dự thảo HĐMBĐ và gửi Giấy hẹn thi công; Giấy thông báo chi phí lắp đặt dây sau công tơ theo thoả thuận (nếu có) với thời hạn không quá 05 ngày làm việc.

+ Thời hạn ký HĐMBĐ với khách hàng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản dự thảo HĐMBĐ, CTĐL/Điện lực phải thực hiện ký HĐMBĐ với khách hàng.

+ Thời hạn thi công, nghiệm thu, cấp điện cho khách hàng không quá 03 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện bán điện do chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải, mất an toàn… có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được uỷ quyền, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đề nghị mua điện của khách hàng, Điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được.

3/ Hồ sơ ký kết HĐMBĐ:

- Bộ hồ sơ đã giải quyết cấp điện (quy định tại mục 1),

- Biên bản xác định tỷ lệ các loại giá bán điện theo các mục đích sử dụng điện kèm theo (nếu có).

- Mẫu Hợp đồng mua bán điện theo mẫu đính kèm.

       XEM THÊM

P9-PCDB
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn