Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5725386 Đang online 81

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tổn thất trên 10% năm 2019, tỉnh Điện Biên - Gói thầu thi công xây lắp

+ Quy mô đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới 4,162km đường dây 35kV + 0,699km đường dây 22kV + 14 TBA gồm (10x50+ 02x100)kVA-35/0,4kV; (02x100)kVA-22/0,4kV + Xây dựng mới 4,82km đường dây 0,4kV + Cải tạo 2,769km đường dây 0,4kV.
 

 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

Dự án:  Giảm tổn thất điện năng các TBA công cộng có tổn thất trên 10% năm 2019, tỉnh Điện Biên - Gói thầu thi công xây lắp

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH MTV tư vấn điện miền Bắc.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Á

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Liên danh Công ty TNHH Hoàng Trung và Công ty TNHH Mạnh sang Điện Biên

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

 + Quy mô đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới 4,162km đường dây 35kV + 0,699km đường dây 22kV + 14 TBA gồm (10x50+ 02x100)kVA-35/0,4kV; (02x100)kVA-22/0,4kV + Xây dựng mới 4,82km đường dây 0,4kV + Cải tạo 2,769km đường dây 0,4kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  11.857.000.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Tháng 3/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn

Điện thoại:  0913 400 866; Email: evnthanhtuan1902@gmail.com

 

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn