Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5725342 Đang online 55

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: Đầu tư xây dựng các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Mường Chà - Gói thầu thi công xây lắp

- Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kkV Mường Chà với tổng chiều dài 10,2km (Trong đó: xây dựng mới 0,5km đường dây cáp ngầm 35kV; cải tạo 5,7km đường dây 35kV mạch đơn thành mạch kép; xây dựng mới 4,0km ĐZ 35kV mạch đơn)
 

 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

Dự án:  Đầu tư xây dựng các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Mường Chà - Gói thầu thi công xây lắp

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH MTV tư vấn điện miền Bắc.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Điện tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

 - Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kkV Mường Chà với tổng chiều dài 10,2km (Trong đó: xây dựng mới 0,5km đường dây cáp ngầm 35kV; cải tạo 5,7km đường dây 35kV mạch đơn thành mạch kép; xây dựng mới 4,0km ĐZ 35kV mạch đơn)

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  14.890.000.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 10/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Tháng 12/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn

Điện thoại:  0913 400 866; Email: evnthanhtuan1902@gmail.com

 

 

 

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn