Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 8118413 Đang online 143

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: Xây dựng mới ngăn lộ 473 trạm E21.1 và xây dựng 2 lộ cáp xuất tuyến từ các ngăn lộ 475; 476 trạm E21.2

Đầu tư mới 01 tủ máy cắt hợp bộ 22kV; 0,15km cáp xuất tuyến Cu/XLPE/DSTA/PVC3x95mm²; 3,3km đường dây 22kV AV95 xây dựng 244m cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC3x120mm²-24kV; 02 tủ hợp bộ 24kV từ ngăn lộ trung thế hiện có đến các cột xuất tuyến của lộ 473; 471
 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng mới ngăn lộ 473 trạm E21.1 và xây dựng 2 lộ cáp xuất tuyến từ các ngăn lộ 475; 476 trạm E21.2

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCKT-KT

Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Cổ phần kinh doanh Điện lực 1

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DKT

QUY MÔ ĐẦU TƯ

Đầu tư mới 01 tủ máy cắt hợp bộ 22kV; 0,15km cáp xuất tuyến Cu/XLPE/DSTA/PVC3x95mm²; 3,3km đường dây 22kV AV95 xây dựng 244m cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC3x120mm²-24kV; 02 tủ hợp bộ 24kV từ ngăn lộ trung thế hiện có đến các cột xuất tuyến của lộ 473; 471.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

6.250.000.000 đồng

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

Ngày 06/11/2019

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ KIẾN

Tháng 11/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn.

Đơn vị: Phòng KH&VT - Công ty Điện lực Điện Biên.

Điện thoại: 0913 400 866.

Email: evnthanhtuan1902@gmail.com.

 

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn