Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 8118205 Đang online 36

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông

Xây dựng mới 4,47km ĐZ trung thế (gồm 3,45km ĐZ 35kV; 1,02km ĐZ 22kV); XDM 08 TBA (2 x 180kVA + 04 x 100kVA + 02 x 50kVA)-35/0,4kV; 03 TBA (03x180kVA)-22/0,4kV; XDM 7,16km + cải tạo 3,01km ĐZ 0,4kV
 

 THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCKT-KT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Điện tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty CP đầu tư điện và xây dựng công trình

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DKT

QUY MÔ ĐẦU TƯ

Xây dựng mới 4,47km ĐZ trung thế (gồm 3,45km ĐZ 35kV; 1,02km ĐZ 22kV); XDM 08 TBA (2 x 180kVA + 04 x 100kVA + 02 x 50kVA)-35/0,4kV; 03 TBA (03x180kVA)-22/0,4kV; XDM 7,16km + cải tạo 3,01km ĐZ 0,4kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

13.078.000.000 đồng

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

Ngày 12/03/2020

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Ngày 23/05/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn.

Đơn vị: Phòng KH&VT - Công ty Điện lực Điện Biên.

Điện thoại: 0913 400 866.

Email: evnthanhtuan1902@gmail.com.

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn