Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5413995 Đang online 43

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực Thành phố Điện Biên Phủ

Gói thầu: Thi công xây lắp Xây dựng mới 4km ĐZ trung thế + XD mới 10 TBA (01x180kVA + 07x50kVA + 01x75kVA+01x100kVA) 35/0,4kV + 01 TBA (01x160kVA) 22/0,4kV + XD mới 2,5 km ĐZ 0,4kV + cải tạo 1,5 km ĐZ 0,4kV.
 

 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

 

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực Thành phố Điện Biên Phủ - Gói thầu thi công xây lắp

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tại các phường Thanh Trường, Nam Thanh TP Điện Biên Phủ, Xã Nà Tấu, Xã Nà Nhạn, Xã Mường Phăng huyện Điện Biên, Xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH MTV tư vấn điện miền Bắc.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện tỉnh Điện Biên.

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Hoàng Trung tỉnh Điện Biên.

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 4km ĐZ trung thế + XD mới 10 TBA (01x180kVA + 07x50kVA + 01x75kVA+01x100kVA) 35/0,4kV + 01 TBA (01x160kVA) 22/0,4kV + XD mới 2,5 km ĐZ 0,4kV + cải tạo 1,5 km ĐZ 0,4kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  7.400.000.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý II/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý III/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn

Điện thoại:  0913 400 866; Email: evnthanhtuan1902@gmail.com

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn