Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5413893 Đang online 24

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực Điện Biên - Gói thầu thi công xây lắp

Xây dựng mới 2,35km ĐZ trung thế + XD mới 4 TBA (01x50kVA + 02x75kVA + 01x100kVA ) 35/0,4kV + XD mới 1,86km ĐZ 0,4kV+ Cải tạo 0,44km ĐZ 0,4kV.
 

 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

Dự án: San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối khu vực Điện Biên - Gói thầu thi công xây lắp

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tại các xã hẹ Muông, Phu Luông, Mường Nhà, Thanh Nưa huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Phòng Kỹ Thuật - Công ty Điện Biên Biên

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Liên danh công ty TNHH tư vấn XD tỉnh Điện Biên và Công ty CP TV đầu tư và xây dựng

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tuyên Quang.

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 2,35km ĐZ trung thế + XD mới 4 TBA (01x50kVA + 02x75kVA + 01x100kVA ) 35/0,4kV + XD mới 1,86km ĐZ 0,4kV+ Cải tạo 0,44km ĐZ 0,4kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  3.600.000.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 7/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Tháng 10/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn

Điện thoại:  0913 400 866; Email: evnthanhtuan1902@gmail.com

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn