Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 8118409 Đang online 142

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019

Lắp đặt 20 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 35kV + 03 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 22kV + VTTB kèm theo
 

 THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Dự án: Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCKT-KT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Điện tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Hoàng Trung tỉnh Điện Biên

QUY MÔ ĐẦU TƯ

Lắp đặt 20 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 35kV + 03 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 22kV + VTTB kèm theo

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

2.550.000.000 đồng

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

Ngày 10/07/2020

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ KIẾN

Tháng 08/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn.

Đơn vị: Phòng KH&VT - Công ty Điện lực Điện Biên.

Điện thoại: 0913 400 866.

Email: evnthanhtuan1902@gmail.com.

 

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn