Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5414185 Đang online 42

Tin tức - Sự kiện   »  THÔNG TIN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp các TBA phân phối trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Gói thầu: Thi công xây lắp. Xây dựng mới 2km đường dây 35kV + 07 TBA (02x100kVA+05x50kVA)-35/0,4kV + Xây dựng mới và cải tạo 2,5km đường dây 0,4kV
 

 

THÔNG TIN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

Dự án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp các TBA phân phối trên địa bàn huyện Tủa Chùa

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Điện Biên

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện tỉnh Điện Biên

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần thương mại và xây lắp điện Tuần Giáo

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 2km đường dây 35kV + 07 TBA (02x100kVA+05x50kVA)-35/0,4kV + Xây dựng mới và cải tạo 2,5km đường dây 0,4kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

  4.000.000.000 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý II/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý III/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đỗ Thanh Tuấn

Điện thoại:  0913 400 866;      Email: evnthanhtuan1902@gmail.com

 

 

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn