Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5138741 Đang online 70

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐL ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PCTN VÀ QCDC Ở CƠ SỞ

 

       Thực hiện văn bản số 1902/PCĐB-PTTBVPC ngày 12 tháng 8 năm 2019 của  Công ty Điện lực Điện Biên  về việc phổ biến các quy định liên quan đến công tác PCTN và QCDC ở cơ sở. Hôm nay ngày 23 tháng 8 năm 2019 Điện lực Điện Biên do đồng chí Trần Văn Long - Giám đốc Điện lực Điện Biên thực hiện triển khai tuyên truyền đến toàn thể các cán bộ công nhân viên thuộc Điện lực Điện Biên đầy đủ nội dung 10 chương, 96 điều Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng. Triển khai toàn văn 11 chương, 89 điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định về chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

 

        Đồng chí Vũ Đức Phong – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Điện lực  triển khai toàn bộ nội dung gồm 05 chương, 23 điều của Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết định số 829/QĐ-EVN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

 

        Việc tuyên truyền, truyền thông nội bộ của Điện lực Điện Biên nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV về các chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp CNV tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Việc quán triệt và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của tập thể CBCNV tạo động lực  thúc đẩy các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD của Công ty Điện lực Điện Biên giao./.

Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn