Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5613174 Đang online 290

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TCKT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

       

           Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị truyền hình đánh giá tình hình thực hiện công tác TCKT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, hội nghị do ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác TCKT 6 tháng đầu năm 2020 về kết quả sản xuất kinh doanh điện, sản xuất kinh doanh khác, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Chi phí phân phối bình quân, chi phí biến động, công tác sửa chữa lớn của các đơn vị.

Báo cáo nhấn mạnh về công tác đầu tư xây dựng, công tác quyết toán, công tác giải ngân và huy động vốn. Năm nay công tác quản trị tài chính cũng được quan tâm rất nhiều. Hội nghị cũng chấn chỉnh lại công tác thu nộp tiền điện, công tác thu hộ tiền điện qua các tổ chức trung gian. Hội nghị cũng nêu rõ các vấn đề tồn tại về thực hiện hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, các tồn tại và khắc phục qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.

          Tổng Công ty đặt ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Mục tiêu phấn đấu lợi nhuận SXKD điện vượt kế hoạch EVN giao và cao hơn năm 2019 là 513 tỷ đồng, các công tác SXKD khác, công tác SCL đạt kế hoạch. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng, công tác quản trị tài chính công tác lập báo cáo tài chính, công tác thanh xử lý tài sản vật tư và nêu ra các giải pháp quản lý thu hồi công nợ.

          Qua hội nghị các đơn vị cũng nắm được tình hình thực hiện về công tác TCKT chung của Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và cũng rút kinh nghiệm những phương hướng và giải pháp thực hiện cho Công ty mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2020./.

Trịnh Thanh - P TCKT
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn