Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019

Lượt truy cập 4839083 Đang online 42

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

Sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Công ty, Giám đốc đơn vị cấp IV và tương đương năm 2019

 

            Ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường tầng 4 Công ty Điện lực Điện Biên đã tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Công ty, Giám đốc đơn vị cấp IV và tương đương.

 Tham gia Hội đồng sát hạch có: Ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên - Chủ tịch Hội đồng; ông Trần Đức Dũng – Phó Giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng và 02 Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự là thành viên hội đồng. 

Các chức danh khi tham gia sát hạch sẽ trải qua 2 phần thi: Trình bày báo cáo thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ vừa qua; trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm lại. Tiếp đó, sẽ trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng sát hạch liên quan đến lĩnh vực mà cá nhân đảm nhiệm trong thời gian giữ chức vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, nếu được tiếp tục bổ nhiệm. 

Đợt sát hạch chức danh Trưởng phòng Công ty và Giám Đốc đơn vị cấp IV và tương đương lần này nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn cán bộ thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm lại./. 

 

Thu Huyền - P TC&NS
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn