Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 4 Năm 2021
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 6535049 Đang online 105

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

PC ĐIỆN BIÊN: PHÁT HUY THÀNH TÍCH NĂM 2019 ĐỂ QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020

Sáng ngày 07/01/2019, Công ty Điện lực Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và giải pháp hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 5 năm 2016-2020…
 

           Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên: kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa lý và hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Điện Biên đã nỗ lực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt chuỗi các hoạt động chính trị trên địa bàn tỉnh cũng như các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện và 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Kết thúc năm 2019, Công ty Điện lực Điện Biên là một trong 5 đơn vị đạt giải khuyến khích trong phong trào thi đua toàn diện Tổng công ty tổ chức.

           Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 của Công ty: Sản lượng điện thương phẩm đạt 266,448 triệu kWh, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 0,55% so với kế hoạch giao; Giá bán điện bình quân đạt 1.846,16 đồng, tăng 18,09 đồng so với kế hoạch; Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,21%, giảm 1,78% so với kế hoạch giao; Tổng doanh thu đạt 494,26 tỷ đồng; Tỷ lệ thu nộp đạt 100,03%, vượt 0,33% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Triển khai số hóa và chuyển đổi số trong công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2020

Từ 01/01/2020, toàn bộ tiến trình  tiếp nhận, giải quyết yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng qua các kênh: Trung tâm chăm sóc khách hàng, các điểm giao dịch của điện lực, Trung tâm hành chính công tỉnh/thành phố sẽ được đồng bộ từ hệ thống CMIS lên cổng DVCQG, và sẽ được Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm soát theo quy trình EVN đã cam kết. Do vậy từ Công ty đến các Điện lực phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng khi thực hiện cung cấp các dịch vụ, không để xảy ra vi phạm về chất lượng và tiến độ giải quyết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

           Mục tiêu của Công tác Kinh doanh DVKH năm 2020: Nâng cao hiệu quả trong công tác KD&DVKH thông qua chuyển đổi số và áp dụng CMCN4.0 vào công tác SXKD tại đơn vị. Hoàn thiện và khai thác hiệu quả hệ thống công tơ điện tử đo xa, đảm bảo tăng năng suất và hiệu quả trong SXKD. Chuẩn hóa thông tin khách hàng và thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời về CSDL trên chương trình CMIS, đáp ứng cho việc vận hành, khai thác hiệu quả trong công tác quản lý kinh doanh trên các phân hệ CMIS và các phần mềm liên kết CSKH hàng như OMS, CRM…Đẩy mạnh triển khai việc cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và qua Cổng dịch công Quốc gia, thực hiện số hóa toàn bộ HĐMBĐ. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện biết và tham gia về các dịch vụ ngành điện cung cấp. 


Ông Trịnh Quang Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty chúc mừng Hội nghị

Cần phải xác định rõ trọng số nguyên nhân tăng chỉ số độ tin cậy cung cấp điện để có biện pháp khắc phục:

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty khi tham luận tại Hội nghị. Để giảm mạnh các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện. Trong năm 2020 Công ty Điện lực Điện Biên cần tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Trong công tác quản lý vận hành sửa chữa lưới điện, bên cạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch cắt điện đảm bảo tối ưu, thời gian cắt điện theo lộ đường dây là tối thiểu, mở rộng các khu vực, vị trí áp dụng rửa sứ hotline, sửa chữa điện nóng hotline.

            Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đặc biệt việc quản lý vận hành hệ thống thiết bị công nghệ cao, ứng dụng CNTT trong việc kết nối điều khiển xa cho các trạm cắt Recloser, tăng cường công tác quản lý vận hành qua các thiết bị Flycam, camera nhiệt, thiết bị PD, đầu gọt cáp hotline… vận dụng hiệu quả các phần mềm quản lý dùng chung trong Tổng công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Quang Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty, đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung bám sát vào 13 nhiệm vụ trọng tâm Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đề ra cho năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, đồng thời nhìn nhận nguyên nhân tồn tại, từ đó xây dựng các giải pháp cho năm 2020, đặc biệt về các chỉ tiêu độ hài lòng của khách hàng, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện và suất sự cố lưới điện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty, ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên xác định rõ năm 2020 là một năm với rất nhiều khó khăn thách thức. Để có thể hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm cũng như các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, Công ty cần có một sự đổi mới, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa cả về quản trị và hành động của cấp ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNVCLĐ Công ty. Tại đây, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm:

             1.  Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ  phát triển kinh tế - xã hội, góp                             phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.  Tổ chức rà soát, lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mục tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

3.  Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện hoàn thành 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty.

4.  Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và phải có giải pháp căn cơ hơn nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định. Đặc biệt có giải pháp đồng bộ hơn, khoa học hơn để kiểm soát chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện.

5.  Công tác KD&DV khách hàng: Đến hết quý II/2020 phải hoàn thành chuyển đổi, số hóa toàn bộ hồ sơ HĐMBĐ (cả sinh hoạt và ngoài sinh hoạt). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử cho khách hàng.

6.   Công tác ĐTXD & SCL: Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, đảm bảo đóng điện các dự án chống quá tải, sửa chữa lớn xong trước 30/4/2019. Nâng cao hơn nữa chất lượng các phương án đầu tư theo hướng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

7.  Đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, các vụ việc cháy nổ do chủ quan.

8.  Triển khai thực đồng bộ công tác quản trị Văn hoá doanh nghiệp xuyên suốt từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị một cách thực chất. Để mỗi người lao động, mỗi vị trí lãnh đạo trong Công ty Điện lực Điện Biên phải thấm nhuần tư tưởng của Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

9.  Ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng lực quản trị; vận hành chương trình BSC/KPIs đúng kế hoạch theo chỉ đạo của NPC; thường xuyên duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và tiêu chuẩn 5S, tạo môi trường làm việc khoa học hiệu quả tại các phòng Công ty và đơn vị trực thuộc. 

 


Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị
 


Ông Trần Đức Dũng - Phó GĐ Công ty trao thưởng các phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

        Ngay sau Hội nghị tổng kết, Công ty Điện lực Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề để xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng mặt công tác. Tin tưởng rằng với những thành tích đã đạt được của năm 2019, mục tiêu kế hoạch giải pháp đã xây dựng và quyết tâm của tập thể CBCNV, Công ty Điện lực Điện Biên sẽ hoàn thành tốt kế hoạch giai đoạn 5 năm 2016-2020./.

 

Việt Hà
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn