Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5613346 Đang online 319

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

PC ĐIỆN BIÊN: Đồng chí Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty làm việc với phòng Kỹ thuật về công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2020

Chiều ngày 10/7/2020, đồng chí Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên đã có chương trình làm việc với phòng Kỹ thuật về công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2020.
 

         Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật báo cáo tình hình triển khai công việc đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc đơn vị gặp phải, những tồn tại cần giải quyết và phương hướng kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2020; Năm 2020, Phòng Kỹ thuật đã bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành theo kế hoạch Tổng công ty giao, xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ được giao...

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty ghi nhận những công việc mà Phòng đã thực hiện được trong thời gian qua, đồng thời định hướng rõ một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020:

Công tác quản lý vận hành: Phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi phân tích sự cố để có giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra sau sự cố để nâng cao chất lượng quản lý vận hành. Tất cả các sự cố cần điều tra, phân tích tìm nguyên nhân không để xảy ra sự cố có tính chất lặp lại. Nghiên cứu và triển khai các biện pháp giảm sự cố ĐZ 110kV, đảm bảo suất sự cố lưới 110kV thấp hơn các chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Công tác giảm tổn thất điện năng: Đối với các khu vực có tổn thất cao cần phân tích và tìm kiếm nguyên nhân để có cơ sở chỉ đạo các bộ phận. Kiểm tra, kiểm soát các đường dây có nhiều sự cố, đề ra các giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Công tác 5S lưới điện: Thực hiện kế hoạch triển khai 5S lưới điện theo kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát lưới điện khu vực thành phố, thị trấn, thị xã đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Chủ trì phân công nhiệm vụ cho tổ giúp việc thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông thuộc các nhà mạng Viettel, FPT, VTVcab, VNPT đảm bảo đúng tiêu chí 5S lưới điện.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Thúc đẩy hơn nữa phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nghiên cứu sáng kiến để tăng cường công tác hotline, gợi ý cho Đơn vị các ý tưởng hợp lý hóa sản xuất có thể phát triển thành giải pháp sáng kiến.

Công tác đầu tư xây dựng: Chủ động nghiên cứu, khảo sát lên các phương án đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả kinh tế. Chủ động sẵn sàng các phương án đầu tư đối với các khu vực lưới điện chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng điện năng để khi có vốn sẽ triển khai ngay nhằm đảm bảo điều kiện và tiến độ dự án cũng như hiệu quả kinh tế trong SXKD.

Các chuyên viên báo cáo công việc 

         Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Các cá nhân cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, chủ động nghiên cứu đề xuất các pháp hữu hiệu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác giảm sự cố trong mùa mưa bão, đảm bảo không có sự cố do nguyên nhân chủ quan; Nghiên cứu đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong từng lĩnh vực quản lý./.

Bài và ảnh: Quỳnh Hoa
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn