Thứ Hai, Ngày 6 Tháng 2 Năm 2023
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 8710714 Đang online 502

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

Điện lực Tủa Chùa tham gia lớp huấn luyện kiểm tra, sát hạch định kỳ ATVSLĐ cho nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP năm 2022

 

Thực hiện theo Quyết định số 904/QĐ-PCĐB ngày 24/08/2022 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch định kỳ ATVSLĐ (Nhóm 3 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016).

Ngày 10 và 11 tháng 09 năm 2022, Điện lực Tủa Chùa tham gia lớp huấn luyện, sát hạch định kỳ ATVSLĐ nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP với tổng số 24 CBCNV.

Chương trình huấn luyện, kiểm tra được thực hiện trong hai ngày do Phòng An toàn - Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức, trong đó có 01 ngày huấn luyện lý thuyết trực tuyến qua Zoom và một ngày huấn luyện trực tiếp và kiểm tra sát hạch.

Nội dung huấn luyện được quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ. Bao gồm các nội dung sau:

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;


         

Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.


         

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Qua buổi huấn luyện, các CBCNV Điện lực Tủa Chùa đã nắm vững hơn các kiến thức về an toàn , vệ sinh lao động, phân tích và đánh giá rủi ro có thể xảy ra liên quan đến công việc, rút kinh nghiệm và bài học cho bản thân, thực hiện tốt quy trình làm việc an toàn từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và tự bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc.

Quốc Khánh
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Авторские права принадлежат Dien Bien Electricity Company
. Авторское право 2011 г., все права защищены. Электронная почта: admin@pcdienbien.com.vn
Информация, полученная с этого сайта, требует указания источника http://pcdienbien.com.vn

Считаете ли вы, что онлайн-казино должны быть легальными в Чешской Республике?

В настоящее время онлайн-казино не считаются законными в Чешской Республике. Однако в настоящее время предлагается закон, который изменит это положение, и https://online-casinos.cz/legalni/ казино будут подчиняться тем же правилам, что и наземные казино. В то время как некоторые люди выступают против этой идеи, говоря, что это будет способствовать развитию игровой зависимости, другие считают, что это просто предложит людям новый способ ответственно развлекаться.

klusster.com
jefautomecanica.com.br
app.process.st
app.process.st
tree.taiga.io

Gambling at BetChan

There are a wide variety of casinos, and players may choose from more than 5,000 games. Give them a shot. After signing up at Betchat, you may choose from more than 3000 exciting casino games. The number of games in https://mustangsbigolgrill.ca/betchan-casino/ varies per country; for details, see: Regardless, several developer platforms like as NetEnt, Ezugi Next Generation Gaming, Pragmatic Play SoftSoft, and Betsoft are open to any user who wants to utilize them. Several variations of blackjack, baccarat, and roulette are available for play when we partake in table sports. You may play live dealer games at any reputable gambling establishment and check your odds against those of other players.