Thứ Tư, Ngày 5 Tháng 8 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5596640 Đang online 236

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐOÀN CÔNG TÁC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

 

          Ngày 07/11 đến 08/11/2018, Đoàn kiểm công tác Quốc phòng, Quân sự, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty Điện lực miền đã đi kiểm tra tại Công ty Điện lực Điện Biên về việc thực hiện công tác Quốc phòng, Quân sự tại Công ty Điện lực Điện Biên trong 02 năm 2017 đến nay.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Trưởng ban TTBV, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự EVN làm Trưởng đoàn; đồng chí Chu Sĩ Minh - Chuyên viên Ban TTBV, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự EVN; đồng chí Hoàng Nam Sơn - Trưởng ban TTBV Tổng công ty Điện lực Miền Trung;  đồng chí Đặng Phước Dũng - Phó Trưởng ban TTBV Tổng công ty Điện lực miền Nam; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Trưởng ban TTBV Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đồng chí trong đoàn đến Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra thực hiện công tác Quốc phòng, Quân sự. Trong 02 năm 2017 và 2018 trên các lĩnh vực triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự tại Ban Chỉ huy quân sự Công ty Điện lực Điện Biên kết quả của đoàn kiểm tra như sau:

Thông qua việc kiểm tra của đoàn công tác đợt này đã đánh giá những công việc đã làm được của Ban Chỉ huy quân sự Công ty như: Xây dựng kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự Công ty hằng năm, Ban Chỉ huy quân sự Công ty đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết về công tác Quốc phòng, Quân sự; Giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng, Quân sự hàng năm.

Công tác tổ chức, huấn luyện lực lượng tự vệ Công ty thực hiện theo quy định của Luật DQTV, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ và Thông tư 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng; Công tác huấn luyện cho lực lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính sách hậu phương quân đội, Công ty thực hiện tốt các cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tiếp tục chủ động trong công tác Quốc phòng, Quân sự thường xuyên cập nhập sổ sách các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự…qua đợt kiểm tra của đoàn công tác của EVN đã ghi nhận những công việc đã làm được và nêu những việc tồn tại cho Ban Chỉ huy quân sự Công ty để triển khai khắc phục trong thời gian tới./.

Anh Tài - P TTBV&PC
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn