Thứ Hai, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2019

Lượt truy cập 4501539 Đang online 47

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐIỆN LỰC TUẦN GIÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

        Thực hiện công văn số 260/PCĐB-PTCNS ngày 31/01/2019 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Sáng ngày 08/03/2018 tại Hội trường tầng 2 Điện lực Tuần giáo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

            Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuấn  - Giám đốc Điện lực; các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và 36/46 CBCNV Điện lực Tuần Giáo có mặt tham gia. Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

            Hội Nghị người lao động cũng được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung trong 2 bản báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

            Các báo cáo đã cho thấy trong năm 2018, Điện lực đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, các Quy định, Quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

            Trong không khi dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị và trình bầy một số đề xuất liên quan đến công tác SXKD nhằm tăng năng suất lao động; Hội nghị cũng hoàn toàn nhất trí 6 nội dung của Nghị quyết để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, VHDN và 5S Công ty giao trong năm 2019. Cuối cùng Hội nghị đã tiến hành bầu đoàn CBCNV của đơn vị đại diện cho những lao động ưu tú tham dự Hội nghị người lao động cấp Công ty.

            Hội nghị người lao động năm 2019 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2019. 

Đức Ân - ĐL Tuần Giáo
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn