Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5413998 Đang online 43

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN HỌP PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN MỚI CỦA EVN

 

          Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 9/8/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Căn cứ công văn số 3754/EVNNPC-AT ngày 10/9/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện Quy trình An toàn điện mới ban hành tại quyết định số 959/QĐ-EVN nêu trên chỉ đạo của Công ty Điện lực Điện Biên tại công văn số 1991/PCĐB-AT ngày 26/9/2018 về việc phổ biến và thực hiện Quy trình An toàn điện mới của EVN.


Một số hình ảnh trong buổi phổ biến

Ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại hội trường tầng 2 Điện lực Điện Biên tiến hành họp phổ biến các nội dung thay đổi từ Quy trình An toàn điện cũ ban hành theo QĐ 1157/QĐ-EVN ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quy trình An toàn điện mới ban hành theo QĐ 959/QĐ-EVN ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hướng dẫn cách thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác mới theo Quy trình An toàn điện mới bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Điện Biên.

 

 Một số hình ảnh trong buổi phổ biến

Tham gia buổi phổ biến gồm ban Giám đốc các cán bộ chủ chốt, KTVAT chuyên trách và CBCNV Điện lực. Chủ trì là Đ/C phó Giám đốc kỹ thuật, KTVAT-CT kết hợp cùng với phòng kế hoạch kỹ thuật phân tích các nội dung, cần lưu ý trong Quy trình cũ và so sánh với Quy trình mới, đưa ra so sánh sự khác nhau và giống nhau của hai Quy trình, từ đó giúp cho CBCNV nắm bắt nhanh và thuận lợi hơn với các thay đổi chính như: Quy định chung về thao tác thiết bị điện, bổ sung phần trạm điện không người trực, các yêu cầu khi cắt điện để làm công việc, bổ sung thêm biện pháp an toàn lao động khi sử dụng xe chuyên dụng, biển báo, người cho phép không được kiêm nhiệm người chỉ huy trực tiếp và thay đổi mẫu PCT, LCT so với quy trình cũ...

Ngoài các nội dung về Quy trình an toàn điện mới, đơn vị cũng đã phổ biến, đánh giá rút kinh nghiệm các vụ tai nạn xảy ra trong năm,  khả năng nhận biết những mối nguy hiểm, rủi ro và đưa ra một số biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, giảm thiểu TNLĐ cho các tháng còn lại trong năm 2018 và các năm tiếp theo điều đó góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho toàn cán bộ công nhân viên Điện lực Điện Biên

 

Một số hình ảnh trong buổi phổ biến

          Với thời gian phổ biến chỉ diễn ra trong thời gian 1/2 ngày nhưng với tinh thần học tập cao các CBCNV tham gia nghe phổ biến đã tiếp thu đầy đủ các nội dung của Quy trình mới./.

Lê Mạnh
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn