Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5613252 Đang online 316

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN: Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 22/6/2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Vịnh - Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 110 đại biểu đại diện cho 145 đảng viên trong Đảng bộ…
 

            Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng: Cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Toàn cảnh đại hội

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, toàn đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác xây dựng Đảng đã được đổi mới cả về phương pháp và nội dung, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên đã tập trung lãnh đạo toàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo việc cung cấp điện liên tục, an toàn, hiệu quả cho việc phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phục vụ tổ chức các ngày lễ lớn, các hoạt động của Đảng, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao.

Cũng trong nhiệm kỳ IX, Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ. Hoạt động của cấp ủy từ Đảng ủy đến các chi bộ luôn đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo và có chuyển biến tích cực, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, gắn với việc quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Vịnh - Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị cho đại hội và thành tích của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, đối mặt với thách thức, tiếp tục thực hiện sáu nhiệm vụ: Đảng bộ khóa mới sớm phân công nhiệm vụ, chỉ đạo và xây dựng quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy, chi bộ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo hướng tập trung vào tất cả các khâu từ việc ban hành đến việc triển khai, tổ chức thực hiện; Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ và các đoàn thể tập trung công tác giáo dục, tuyên truyền; Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, xây dưng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; Quan tâm, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ.

Đ/c Đặng Xuân Vịnh - Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Điện Biên phát biểu chỉ đạo

          Với mục tiêu nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Công ty Điện lực Điện Biên, các đoàn thể vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ X đã biểu quyết thông qua chương trình hành động theo 8 chỉ tiêu phấn đấu gồm:

1.     Hằng năm, Lãnh đạo toàn Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể: Điện thương phẩm tăng 7÷10%, doanh thu tăng 10÷15%, tổn thất điện năng giảm 0,1÷0,3%, chỉ tiêu thu nộp tiền điện 100%, điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng đạt kế hoạch Tổng công ty giao, thu nhập bình quân của CBCNV tăng trên 5%.

2.     Hằng năm 100% số hộ gia đình cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% CBCNV không vi phạm tệ nạn xã hội và vi phạm nội quy kỷ luật lao động. Công ty đạt danh hiệu đơn vị văn hóa và đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”.

3.     Hằng năm 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên, 95% quần chúng được học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4.     Phấn đấu hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5.     Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 15 đảng viên.

6.     Hằng năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ xây dựng và thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát.

7.     Hằng năm các tổ chức đoàn thể trực thuộc đạt danh hiệu đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

8.     Hằng năm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, phòng chống chảy nổ, không có sự cố chủ quan.

Đại hội đã  bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 14 đồng chí, đồng chí Trần Đức Dũng - Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ IX, Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên, đồng chí Ngô Xuân Hương - Trưởng phòng Tổ chức & nhân sự giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 9 đồng chí.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa X

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên khóa X nhiệm kỳ 2020-2025

         Tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên sẽ hoàn thành thắng lợi các chương trình hành động, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp và thành tích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.

 

Việt Hà - P TC&NS
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn