Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2019
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 4952841 Đang online 147

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

Ngày 30/7/2019 Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị

          Đến dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó phòng nghiệp vụ II, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên; Đ/c Nguyễn Duy Chinh - Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Văn phòng phụ trách theo dõi Đảng bộ Công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của các phòng chuyên môn cơ quan Công ty Điện lực Điện Biên. 

  Đồng chí Trần Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị

   Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD điện ở một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Đảng bộ Công ty đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của mình.

     Đó là đảm bảo việc cung cấp điện liên tục, an toàn, hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng và phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong dịp diễn ra các hoạt động của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của tỉnh như Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019)...

     Đảng bộ Công ty luân xác định rõ nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đưa KH&CN ngày càng có vai trò và đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ điện đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

   Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cho biết: Trong thời 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Công ty đã triển khai và thực hiện đúng các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh khóa VIII, Nghị quyết khóa IX Đảng bộ Công ty và đều được cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả đến các Chi bộ theo kế hoạch từng tháng, quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được đánh giá theo các nội dung chính như sau:

          - Điện thương phẩm đạt 133,26 triệu kWh đạt 48,99 % KH năm, tăng: 14,05 % so với cùng kỳ năm 2018;

          - Tổng doanh thu chưa có VAT đạt 240,557 tỷ đồng đạt 51,18% KH năm;

          - Giá bán bình quân chưa có thuế VAT đạt: 1805,17 đ/kWh, tăng 85,52 đồng so với cùng kỳ năm 2018 (chưa điều chỉnh kế hoạch năm do tăng giá);

          - Tỉ lệ tổn thất điện năng: 8,34% tăng 1,35% kế hoạch, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2018.

          Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo đoàn thể luôn được Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ quan tâm chỉ đạo và được triển khai tích cực đã đạt nhiều kết quả. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị có đủ năng lực, phẩm chất để triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Công ty giao. Thực hiện đúng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ đề ra.


 

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Hội nghị 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy trinh nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Công ty đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Bộ Công ty đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị.

          Đồng chí cũng cho rằng, để công tác Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Đảng ủy Bộ Công ty cần tăng cường chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Làm tốt công tác tuyên truyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XII; Đảng ủy Công ty cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng Chi bộ, vai trò của người đứng đầu và lãnh đạo Cấp ủy. Đặc biệt nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở Đảng cần triển khai trong năm 2019. Để triển khai tốt những nhiệm vụ trên đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019 các cấp ủy Đảng cần phải tích cực vào cuộc để thực hiện các nhiệm vụ trên.
             

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy đánh giá: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, khó khăn như hệ thống lưới điện trải dài, rộng khắp trên địa bàn các xã, huyện; Giao thông đi lại tại các xã, bản vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn; Quản lý hành lang tuyến còn nhiều phức tạp gây sự cố trong hệ thống lưới điện, mô hình tổ chức Đảng còn có những khó khăn…Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ sau:

 1. Công tác chính trị tư tưởng

          - Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

          - Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện; các Chi bộ đưa nội dung học tập Bác Hồ vào sinh hoạt hàng tháng; tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

          - Tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019).

          - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

          2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, cán bộ

          - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

          - Đảng ủy thống nhất cùng với tập thể lãnh đạo Công ty nắm chắc tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công tác cán bộ; tham gia ý kiến về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác được giao.

          - Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, có kiểm điểm nhiệm vụ phân công cho từng đảng viên, phân công nhiệm vụ kỳ tới tại mỗi cuộc họp Chi bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sinh hoạt chi bộ.

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

          - Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo quy định và hướng dẫn của Đảng.

          3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự

     - Đảm bảo việc cung cấp điện liên tục, an toàn, hiệu quả góp phần cho phát triển kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng và phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong dịp diễn ra các hoạt động của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của tỉnh, cấp điện an toàn trong mùa nắng, nóng.

     - Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 143/CT-EVN, ngày 9 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo cung cấp điện năm 2019 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất, kinh doanh điện năm 2019 Tổng công ty giao, gồm các chỉ tiêu:

     + Điện thương phẩm: 272 triệu kWh.

+ Giá bán chưa VAT: 1828,07 đ/kWh.

+ Tỷ lệ tổn thất: 6,99 %.

+ Tổng doanh thu: 497,235 tỷ đồng

          + Các chỉ tiêu về vận hành, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

     4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

          - Thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT năm 2019. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, gắn với việc uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, chấn chỉnh các biểu hiện sai phạm.

          - Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy chế và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

          - Xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của đảng viên.

          5. Lãnh đạo đoàn thể chính trị-xã hội

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động.

          - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với đoàn thể, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ đoàn thể. Tôn trọng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn thể theo quy định, Điều lệ. Duy trì sinh hoạt đều, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết các Cấp uỷ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 - Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong xây dựng văn hóa công sở.

          - Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, qua hoạt động lựa chọn ra những quần chúng ưu tú, tiêu biểu giới thiệu với Đảng, để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

          - Tích cực tham gia các phong trào thể thao, văn nghệ của ngành, địa phương, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019./.

 

Văn Phòng
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn