Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5413920 Đang online 36

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện kiểm tra công tác Kinh doanh & DVKH, công tác giảm tổn thất điện năng tại Đội QLVHTH Nậm Pồ

 

        Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2019 đã được Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên phê duyệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2019 phòng KTGSMBĐ đã tổ chức kiểm tra tại Đội QLVHTH Nậm Pồ. Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác giải quyết cấp điện và chăm sóc khách hàng, công tác quản lý hồ sơ hợp đồng và công tác quản lý giảm tổn thất điện năng. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của ngành và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019 Công ty giao.

 
Đ/c Hoàng Văn Hà – TP KTGSMBĐ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đo dòng cân pha tại TBA UB Nà Hỳ

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại cần được khắc phục ngay: Vẫn còn trường hợp khách hàng có ý kiến phản hồi chưa hài lòng về chất lượng phục vụ, vẫn còn tình trạng hòm công tơ chưa được niêm phong, hồ sơ HĐMBĐ còn chưa hoàn thiện đầy đủ theo đúng Quy trình, công tác cân pha san tải tại các TBA có tổn thất cao chưa tốt, còn để tình trạng quá tải đường dây hạ thế xảy ra vào giờ cao điểm... Để khắc phục tình trạng trên Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn bộ phận nghiệp vụ Đội QLVHTH Nậm Pồ thực hiện theo đúng Quy trình kinh doanh của EVN.

Đối với công tác giảm tổn thất điện năng, Đoàn kiểm tra cùng với Đội thực hiện tổng kiểm tra tại TBA UB Nà Hỳ, đây là trạm có sản lượng lớn, tổn thất cao. Qua kiểm tra đánh giá hiện Lộ xuất tuyến hạ thế số 3 đang bị quá tải và lệch pha vào khoảng thời gian từ 17h30’’ đến 18h30’’ hàng ngày. Đoàn kiểm tra đã chỉ đạo Đội thực hiện cân pha và hướng dẫn bổ sung thêm 01 lộ xuất tuyến đến vị trí quá tải. Đến thời điểm hiện tại đã khắc phục được cơ bản hiện tượng sụt áp vào giờ cao điểm tại TBA này.

Có thể thấy, kết quả thực hiện KTGSMBĐ đã góp phần tích cực trong việc hoàn thiện công tác kinh doanh điện năng, góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn tình trạng trộm cắp điện qua đó giảm tổn thất điện năng trong quá trình kinh doanh mua bán điện. Mặt khác đánh giá được thực trạng và những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh điện năng tại các Điện lực. Từ đó giúp Công ty Điện lực Điện Biên đề ra các kế hoạch, giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo đúng quy định của pháp luật ./. 

Đỗ Thắng - P KTGS&MBĐ
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn