Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5613377 Đang online 318

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

Công ty Điện lực Điện Biên chú trọng công tác An toàn lao động năm 2020

 

         Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tại Hội nghị sơ kết công tác SXKD 06 tháng đầu năm 2020 tại Quảng Ninh. Trong đó công tác an toàn lao động được đặc biệt quan tâm, Tổng Giám đốc nhấn mạnh toàn Tổng công ty tuyệt đối không để xảy ra TNLĐ. Quán triệt và tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Công ty Điện lực Điện Biên từ ngày 22 đến 23 tháng 7 năm 2020 đã tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động đối với Phó Giám đốc kỹ thuật các đơn vị trực thuộc và chức danh làm công tác an toàn tại đơn vị.


Ông Phan Ngọc Khánh - Phó Giám đốc khai mạc lớp tập huấn

Đến dự và khai mạc lớp tập huấn ông Phan Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Công ty đã quán triệt với mục tiêu chặn đứng không để xảy ra TNLĐ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đây là mục tiêu pháp lệnh thì những người làm công tác an toàn lao động trong Công ty Điện lực Điện Biên phải có phương án, biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu trên.

Để thực hiện mục tiêu không để xảy ra TNLĐ trong Công ty Điện lực Điện Biên. Phòng An toàn đã xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn thiết thực nhằm thống nhất các nội dung, cụ thể hóa 3 nhóm giải pháp (Nhóm giải pháp quản lý an toàn lao động; nhóm giải pháp trong công tác huấn luyện; Nhóm giải pháp trong công tác tuyên truyền).

Trong hai ngày tập huấn chương trình đã được trao đổi cụ thể, đúng kế hoạch đã được Công ty phê duyệt, một số nội dung như nhận diện rủi ro; đánh giá rủi ro; kiểm soát rủi ro từ người quản lý đến người lao động; Kiểm soát chặt chẽ các phiên làm việc trên phần mền ECP, để không bỏ sót phiên làm việc cũng như việc thực hiện sai quy định từ các đơn vị, ngoài ECP thì phải kiểm soát tốt các phần nềm CMIS; CRM; OMS. Các thành viên chấp hành nghiêm thời gian tập huấn, lớp học đã tiếp thu tốt nội dung, kết quả được đánh giá qua bài thu hoạch.

Không để TNLĐ xảy ra, là mục tiêu, là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong toàn Công ty. An toàn lao động là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta, của toàn Công ty và của toàn xã hội./. 

Hoàng Đ Bắc
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn