Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7977985 Đang online 133

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT TẠI PC ĐIỆN BIÊN

 

          Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty trong việc cải cách hành chính, hằng năm phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Điện Biên luôn tuyên truyền nhằm nâng cao cho CBCNV trong phòng nhận thức về cải cách hành chính.

Bố trí cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với năng lực thực tế, nâng cao và phát huy được khả năng của các cá nhân trong công việc.

Ứng dụng, triển khai công nghệ thực hiện báo cáo, điều tra công tác quản lý kỹ thuật thông qua các phần mềm quản lý Pmis, OMS, QL MBA, EMIS... thay cho việc báo cáo theo đường công văn.

Chủ trì, tham gia các dự án đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (chuyển đổi số trong công tác QLVH).

Luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh.Thực hiện hiêu quả chương trình chuyển đổi số của EVNNPC.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm soát chặt chẽ từng chỉ tiêu trong công tác QLKT vận hành đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch Tổng công ty giao, cụ thể:

+ Tổn thất điện năng: Thực hiện 4,65% đạt KH Tổng công ty giao;

+ Chỉnh trang cáp viễn thông: Thực hiện 66,64km đạt 100,4%

+ Chỉnh trang 5S lưới điện: Thực hiện đạt trên 110% Tổng công ty giao.

+ Thực hiện rửa sứ hotline: Thực hiện 505 phiên, đạt 120% KH giao.

Rửa sứ hotline tại trạm 110kV Điện Biên

Thực hiện sửa chữa điện hotline, áp dụng công nghệ mới, sáng kiến trong quản lý vận hành, sửa chữa điện nhằm giảm thời gian cắt điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy cấp điện, thực hiện diễn tập sự cố theo đúng đặc thù tính chất công việc.

Áp dụng công nghệ mới vào công tác QLVH, trang bị các thiết bị kiểm tra chất lượng để tăng cường việc chẩn đoán thiết bị, giảm sự cố. Khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý kỹ thuật, phần mềm quản lý sự cố, quản lý máy biến áp, ứng dụng CBM.. để cập nhật thông tin, phục vụ công tác quản lý vận hành.

          Kiểm soát việc thực hành 5S lưới điện trên phần mềm ECP, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thực hành chỉnh trang 5S lưới điện; hằng tháng thực hiện chấm điểm việc thực hành chỉnh trang 5S lưới điện và chỉnh trang cáp viễn thông theo kế hoạch Tổng công ty giao./.

Quỳnh Hoa - P4
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn