Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2018

Lượt truy cập 3861852 Đang online 58

Tin tức - Sự kiện   »  Ngành điện

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Một năm vượt sóng gian nan

Chung tay cùng EVN cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển nền kinh tế xã hội, đặc biệt áp ứng nhiệm vụ kinh doanh phân phối điện năng trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc, kết thúc năm 2011, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tập đoàn giao với sản lượng điện thương phẩm đạt 27 082 Tr.kWh, tăng trưởng 13.37% so với cùng kỳ; Giá bán bình quân đạt 1 132,34 đ/kWh, tăng 187,93 đ/kWh so với năm 2010 và vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 4,34 đ/kWh, tỷ lệ tổn thất năm 2011 của EVN NPC là 8,35% (trong đó tỷ lệ ảnh hưởng của khu vực tiếp nhận hạ áp nông thôn là 2,03%) giảm 0.05% so với kế hoạch Tập đoàn giao và giảm 0.04% so với cùng kỳ năm 2010.
 
 

Ngày 10/1/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN NPC Nguyễn Phúc Vinh, sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban, Cty Điện lực tỉnh, đơn vị phụ trợ thuộc EVN NPC, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2011 và triển khai  kế hoạch SXKD năm 2012. Đại diện EVN tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Lộc, Đặng Hoàng An- Phó Tổng Giám đốc, ông Phan Ngọc Trác, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm 2011, EVN NPC đã thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn, lạm phát ở mức rất cao, tốc độ phát triển kinh tế chậm lại, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng SXKD, phụ tải tăng chậm, giá bán điện chưa được điều chỉnh kịp thời theo cơ chế thị trường. Thị trường giá cả nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD, ĐTXD biến động bất thường và theo hướng tăng cao ảnh hưởng lớn đến việc cân đối chi phí SXKD, thủ tục và tiến độ ĐTXD. Lãi suất tín dụng ở mức cao, khó tiếp cận các nguồn vốn vay thương mại, dự án vay vốn nước ngoài DPL giải ngân chậm đã ảnh hưởng đến cân đối vốn, các chỉ tiêu thanh toán và uy tín của Tổng Công ty.  Do đó, tình hình SXKD của Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được kết quả SXKD khả quan, ban lãnh đạo Tổng Công ty đã có những chỉ đạo sâu sát kịp thời, kiên quyết, triệt để giúp Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Tập đoàn giao. 

Cán đích những con số ấn tượng

Kết thúc năm 2011, điện thương phẩm toàn Tổng Công ty đạt 27 082 Tr.kWh,  tăng 13.37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thành phần CNXD chiếm 59.8% và tăng 14.25%, thành phần QLTD chiếm 34.92% và tăng trưởng 11.65% so với năm 2010. 

Các Công ty Điện lực đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo thực hiện giảm tổn thất điện năng bằng nhiều biện pháp như : Tập trung mọi nguồn lực để củng cố công tác SXKD, thay công tơ sau tiếp nhận, tăng cường công tác quản lý hệ thống đo đếm, vận hành hợp lý và có hiệu quả phương thức kết dây, huy động tối đa các hệ thống tụ bù... vì vậy kết thúc năm 2011, các Công ty Điện lực đều thực hiện đạt và giảm so với các chỉ tiêu tổn thất được giao, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN NPC cũng giảm xuống còn 8,35% (trong đó tỷ lệ ảnh hưởng của khu vực tiếp nhận hạ áp nông thôn là 2,03%) giảm 0.05% so với kế hoạch Tập đoàn giao và giảm 0.04% so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân của Tổng Công ty tăng thêm 187,93 đ/kWh so với năm 2010 và vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 4,34 đ/kWh, do đó, năm 2011, giá bán bình quân của EVN NPC đạt 132,34 đ/kWh.

Năm 2011, các Công ty Điện lực đã tiếp nhận được 125 xã với 1695 km DZ hạ áp, 155.181 công tơ 1 pha, 4.361 công tơ 3 pha với tổng giá trị còn lại 57 tỷ đồng. Tại các khu vực đã tiếp nhận các CTĐL đã thay thế 425 586 công tơ 1pha, 14 491 công tơ 3 pha  trên tổng số 650 088 công tơ 1 pha và 20 417 công tơ 3 pha. 

Năm qua, hệ thống kiểm tra, giám sát mua bán điện từ Tổng Công ty đến các Công ty điện lực đã hoạt động hiệu quả. Qua kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, kể cả 03 Công ty TNHH MTV là Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình đã lập 275.387 biên bản kiểm tra sử dụng điện, phát hiện được 39.577 trường hợp vi phạm sử dụng điện và sai phạm trong hợp đồng. Xử lý xong 27.749 trường hợp hư hỏng sai lệch về đo đếm, truy thu được 19,88 triệu kWh tương đương với số tiền 19,59 tỷ đồng. Phát hiện và xử lý:1.996 vụ lấy cắp điện đã yêu cầu bồi thường theo quy định 2,7 triệu KWh, với số tiền là 5,89 tỷ đồng; 08 vụ vi phạm công suất giờ cao điểm, yêu cầu bồi thường 27.506 kWh với số tiền 69,7 triệu đồng; 831 trường hợp vi phạm về giá bán điện, truy thu 460triệu đồng và 3.746 trường hợp vi phạm khác truy thu  1,8 tỷ đồng. Các vụ gian lận sử dụng điện chủ yếu là đối tượng khách hàng sử dụng điện nhỏ đặc biệt khu vực tiếp nhận lưới điện nông thôn có chiều hướng gia tăng.

Về công tác tiết kiệm điện, trong năm, Tổng Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra công tác tiếp kiệm điện. Kết quả: Toàn Tổng Công ty, đã thực hiện tiết kiệm được 299 tr.kWh đạt 107,9% kế hoạch EVN giao. Toàn NPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 5.783 lần trên đài phát thanh; 509 lần trên báo địa phương; 1.119 lần trên đài tuyền hình, phát tờ rơi tuyên truyền TKĐ 2.621.517 tờ. Tư vấn và hướng dẫn 35.399 khách hàng để sử dụng tiết kiệm điện, kiểm tra khách hàng tiết kiệm điện 39.505 lần, kiểm tra cao điểm tối 83.652 lần.

ĐTXD vẫn đảm bảo

Năm 2011, EVN NPC đã hoàn thành đóng điện 28 dự án 110kV với khối lượng 169,89 km ĐZ110kV và tăng công suất 506 MVA. 

Mặc dù năm 2011 có khó khăn về nguồn vốn, trên cơ sở kế hoạch của EVN giao cho NPC, Tổng công ty đã giao cho các đơn vị với tổng giá trị là 5.845 tỷ đồng trong đó vốn nước ngoài là 2 524 tỷ đồng, vốn vay tín dụng thương mại là 940,9 tỷ đồng, vốn khấu hao cơ bản là 2 358 tỷ đồng.  Trong đó: Các công trình 110kV cấp thiết phải đầu tư thực hiện ngay trong năm 2011. Gồm có 202 công trình với tổng giá trị kế hoạch vốn là 1 523 tỷ đồng chiếm 26% tổng KH vốn đã giao. (KHCB: 184,5 tỷ đồng; vay nước ngoài: 946,9 tỷ đồng; vay TDTM: 391,5 tỷ đồng), trong đó có 40 công trình khởi công mới với tổng giá trị kế hoạch vốn là 486,342 tỷ đồng; Cấp điện cho các phụ tải công nghiệp, khu đô thị có tiến độ cấp thiết đã được thống nhất và đã có đầy đủ thủ tục pháp lý, nhằm tăng sản lượng điện thương phẩm và giá bán điện bình quân, các dự án lắp đặt tụ bù và recloser, cải tạo và CQT lưới điện trung hạ thế và các công trình cấp bách khác với giá trị 2 265 tỷ đồng (chiếm 38,8% tổng KH vốn đã giao); Góp vốn cổ phần cho 06 công ty Thuỷ điện do NPC chi phối với số vốn 271 tỷ đồng và đầu tư nguồn điện 66 tỷ đồng.

Không ngừng củng cố tổ chức, tái cơ cấu ngành

Trong năm 2011, EVN NPC đã lập và trình Tập đoàn Đề án chuyển đổi 15 đơn vị trực thuộc thành các Công ty TNHH một thành viên; làm thủ tục chuyển đổi 04 đơn vị thành Công ty TNHH MTV là Khách sạn Điện lực, Công ty tư vấn, Công ty thí nghiệm điện và Công ty Thuỷ điện Sa Pa. Đồng thời Tổng công ty đã phê duyệt cho 10 đơn vị trực thuộc thành lập các phòng, ban Quản lý dự án, phân xưởng và 01 Trung tâm truyền hình cáp. Đổi tên cho 03 đơn vị trực thuộc các Công ty Điện lực, Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN, sau khi bàn giao hạ tầng viễn thông cho Tập đoàn Viettel, Tổng công ty và các đơn vị đã và đang sắp xếp lại bộ máy tổ chức và lực lượng lao động viễn thông, từng bước sắp xếp lại bộ máy lao động dôi dư từ viễn thông sang phục vụ công tác sản xuất kinh doanh điện năng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2012: Kiên định 3 mục tiêu

Theo nhận định năm 2012 nền kinh tế Việt nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, lãi suất huy động cho vay vẫn ở mức cao, nguy cơ bùng nổ tỷ giá và mất giá đồng tiền còn hiện hữu, do vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Hơn nữa, giá điện vẫn bị không chế, chưa thể bù hết lỗ năm 2010-2011 của EVN, do vậy năm 2012 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn cho ngành điện nói chung và Tổng công ty nói riêng, Tổng Công ty đã xác định 3 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 là: Một là: Cung cấp điện an toàn và ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD điện EVN giao; Hai là: Tăng năng suất lao động, tận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác để đảm bảo quỹ tiền lương và thu nhập cho người lao động; Mục tiêu thứ ba là: Các đơn vị chủ động trong việc tự cân đối kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo nền tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu SXKD.

Triển khai 6 nhóm giải pháp

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cũng đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện. Cụ thể, trong công tác kinh doanh điện năng và kiểm tra, giám sát mua bán điện bằng cách tăng cường kiểm tra áp giá bán điện thật chính xác để tận thu giá bán bình quân, có biện pháp giảm dư nợ tiền điện, đồng thời tiếp tục triển khai lắp đặt công tơ 3 giá cho các khách hàng có sản lượng trung bình trên 2000 kWh/tháng để nâng cao giá bán điện bình quân; Tổng Công ty và các Công ty Điện lực xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng chi tiết cụ thể theo quí, năm trong đó nhận dạng đúng các yếu tố xác định tổn thất điện năng thực tế của năm 2012, dự báo các yếu tố có thể tác động bất lợi sẽ có, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong từng quí. Vận hành tối ưu hệ thống điện, triệt để khai thác các phương thức kết dây hợp lý để giảm tổn thất điện năng. Các phương thức vận hành cần cập nhật thường xuyên phù hợp thực trạng lưới điện. Phối hợp tốt hơn nữa giữa các Công ty Điện lực và Công ty Điện Cao Thế Miền Bắc nhằm đáp ứng kịp thời điện áp hợp lý các xuất tuyến trung áp từ các trạm 110kV thoả mãn yêu cầu của phụ tải và điều kiện kỹ thuật của lưới trung áp địa phương. Các Công ty Điện lực cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra đo đếm, đặc biệt ở khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận; kiên quyết không để các tồn tại đã phát hiện bị tái phạm hoặc không sửa chữa khắc phục kịp thời; Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức của các Điện lực để đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả việc sử dụng hệ thống CMIS 2.0 đặc biệt là 2 phân hệ tổn thất và đo đếm để phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh bán điện và nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng; Tập trung kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn củng cố toàn diện công tác tổ chức quản lý và nghiệp vụ công tác kinh doanh ở các Điện lực, kiên quyết khắc phục bệnh trì trệ trong quản lý và tuỳ tiện trong thực hiện quy trình kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra chống trộm cắp điện tại các khu vực tiếp nhận.

Về công tác quản lý chi phí giá thành, tài chính, TCTy thực hiện nâng cao vai trò tự chịu trách nhiệm trong việc cân đối kế hoạch chi phí giá thành của các đơn vị theo giá bán điện nội bộ và kế hoạch lợi nhuận Tổng Công ty giao. Tổng Công ty kiên quyết thực hiện theo đúng quy chế giao giá bán điện nội bộ và kế hoạch lợi nhuận SXKD điện, các quy định về thưởng, phạt trong thực hiện kế hoạch, quy chế tài chính, quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Nhằm để việc xét duyệt các danh mục đầu tư được chính xác và hiệu quả nhất, Tổng Công ty sẽ tiếp tục không giao danh mục ĐTXD cả năm 2012 cho các đơn vị (tại khu vực EVN NPC) mà tuỳ vào tình hình đặc điểm, nhu cầu thực tế của mỗi đơn vị tại từng thời điểm và phương án đầu tư cụ thể của các công trình để giao danh mục ĐTXD năm 2012 cho các đơn vị. Căn cứ vào phân cấp của EVN, Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác lập và giao kế hoạch ĐTXD năm 2012 một cách linh hoạt và chủ động để việc thực hiện kế hoạch được giao của các đơn vị được thuận tiện và hiệu quả nhất nhằm mục đích hoàn thành được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Do nguồn vốn KHCB năm 2012 chỉ bố trí để trả gốc, lãi các dự án vay vốn, góp vốn cổ phần theo quy định, đối ứng cho các dự án vay vốn và bố trí cho các dự án, các phần khối lượng bắt buộc phải sử dụng nguồn vốn KHCB, các dự án hoàn thành và quyết toán nên các dự án khởi công mới sẽ vẫn phải chủ yếu sử dụng các nguồn vốn vay (chủ yếu là nguồn vốn vay nước ngoài). Vì vậy, Tổng Công ty cũng như các đơn vị được uỷ quyền vay vốn sẽ tiếp tục phải đổi mới phương thức vay cũng như các điều khoản vay vốn (đặc biệt là đối với nguồn vốn vay TDTM có lãi suất ưu đãi) để công tác giải ngân nguồn vốn vay cũng như việc mở rộng hợp đồng vay khi cần thiết được dễ dàng và thuận tiện nhất, không làm ảnh hưởng đến việc thanh toán cho các nhà thầu và tiến độ của các dự án.

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp mạnh trong các khâu triển khai thực hiện dự án (lập và phê duyệt các thủ tục đầu tư, lựa chọn các nhà thầu,...) để các đơn vị được chủ động hơn. Ngược lại, các đơn vị cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty đối với các quyết định của mình về chất lượng và tiến độ của các công trình theo kế hoạch được giao.

Ngoài ra, nhóm các giải pháp về công tác lao động tiền lương, Tcty sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc tuyển dụng lao động, đặc biệt là đối với những đơn vị có số lao động thực tế vượt lao động định mức, quán triệt đến các đơn vị trong toàn Tổng Công ty chủ trương của Tập đoàn và chỉ đạo của Tổng Công ty là nâng cao thu nhập cho người lao động trên cơ sở đẩy mạnh SXKD và không ngừng tăng năng suất lao động. Về nguồn lao động làm công tác viễn thông, Tcty sẽ sắp xếp, bố trí hợp lý và tổ chức đạo tạo lại lực lượng lao động này chuyển sang kinh doanh điện và SXKD khác làm việc có hiệu quả.

Triển khai giải pháp để quản lý kỹ thuật và an toàn lao động, Tcty sẽ nâng cao các biện pháp kỹ thuật để giữ vững ổn định vận hành lưới điện, đặc biệt trong điều kiện lưới điện của Tổng Công ty đã được kết nối với lưới điện của các Công ty Trung Quốc, sử dụng thiết bị lưới điện hợp lý, tiết kiệm đầu tư, đặc biệt coi trọng công tác an toàn lao động, tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm trong vận hành, trong năm tới không để xảy ra tai nạn chết người./.


Ông Đặng Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc EVN:Nâng cao chất lượng điện năng, dịch vụ khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của các Tổng công ty phân phối nói chung và EVN NPC nói riêng. Tiếp tục thực hiện hoàn thành vai trò chính trị xã hội cũng như sản xuất kinh doanh điện năng tại địa bàn 27 tỉnh phía Bắc, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra là nhiệm vụ mà EVN giao cho Tổng Công ty Điên lực miền Bắc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phúc Vinh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN NPC:  Ổn định, sắp xếp và bố trí lại gần 2000 lực lượng lao động làm viễn thông chuyển sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện và các công tác khác. Tổng Công ty đảm bảo hết Quý I/2012, lực lượng lao động đã từng làm viễn thông chưa có chứng chỉ, trình độ nghiệp vụ kỹ thuật điện phải được đào tạo bổ sung để từng bước được bố trí, sắp xếp đúng người đúng việc, đảm bảo có đủ chuyên môn trình độ công tác tại các Cty, Điện lực, phấn đấu nâng cao năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh thời gian tới.

Ngoài ra, năm 2012, EVN cam kết sẽ đủ điện phục vụ nền kinh tế xã hội. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công ty và các Công ty Điện lực là đảm bảo thực hiện bán điện với chất lượng cao, dịch vụ khách hàng tốt, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như giá bán bình quân, tỷ lệ tổn thất,…. mà EVN và Tổng công ty phân bổ và giao kế hoạch năm 2012./.

Mai Phương - B7.NPC
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn